Prejsť na hlávný obsah
21 máj 2020

Vo vylúčených komunitách sme odovzdali 339 hygienických balíčkov

Umývajte si dôkladne a často ruky, čistite povrchy, dezinfikujte kľučky. Tieto odporúčania už všetci dôverne poznáme a stali sa každodennou súčasťou našich životov. Vo veľmi chudobných rodinách však majú problém dodržiavať potrebnú hygienu. Rozhodli sme sa preto v tomto smere pomôcť vo všetkých piatich komunitách, kde pôsobíme.

Ľudia, ktorí sú ohrození chudobou, alebo v nej žijú, sú voči ochoreniu COVID-19 obzvlášť zraniteľní. Patria medzi nich aj rodiny na okraji našej spoločnosti, obyvatelia vylúčených komunít. Dospelí aj deti, ktorí žijú už niekoľko generácií v extrémnej chudobe.

Chudobné rodiny sa nemôžu voči nákaze dostatočne chrániť. „S minimálnym príjmom si rodiny nemôžu nakúpiť zásoby potravín, ani potrebné dezinfekčné či ochranné prostriedky,“ hovorí Peter Adam, koordinátor sociálnej integrácie v organizácii Človek v ohrození (ČvO).

Pracovníčka Komunitného centra Kojatice, Veronika, upevňuje rúško dievčatku, ktoré za bežných okolností navštevuje naše centrum. Foto: Tomáš Halász

339 balíčkov putovalo do 5 komunít

Ak sa chcú ľudia chrániť pred koronavírusom, musia dodržiavať základné pravidlá hygieny. Na to ale potrebujú prúd vody, mydlo a čistiace či dezinfekčné prostriedky. Rodiny, ktoré prišli o už tak malý príjem a nemajú finančné zásoby, si nemôžu takéto pomôcky nakúpiť a je pre nich ťažké dodržiavať potrebnú hygienu.

Za posledné dva týždne sme preto v našich piatich komunitách odovzdali 339 hygienických balíčkov chudobným rodinám, ktoré teraz prežívajú ťažké časy. Balíčky putovali do Kojatíc, Roškoviec, Plaveckého Štvrtka, Sveržova aj Petrovian.

Každý balíček obsahoval:

? šampón pre deti a šampón pre dospelých
? dezinfekčný roztok na povrchy
? 2 tuhé mydlá
? toaletný papier
? Savo

Na prvý pohľad jednoduché veci, ktoré si ale rodiny nemohli dovoliť. Vďaka balíčkom sa hygiena v rodinách výrazne zlepší.

Balenie hygienických balíčkov v KC Kojatice. Foto: Tomáš Halász

Hygienické balíčky sme mohli zostaviť vďaka darcom, ktorí prispeli na naše aktivity proti šíreniu koronavírusu.

Potravinová pomoc pre Kojatice

V Kojaticiach, najchudobnejšej komunite, s ktorou pracujeme, sme okrem hygienických balíčkov odovzdali aj potravinovú pomoc. Za bežných okolností obyvateľom pomáhame so zamestnávaním, no teraz väčšina tých, ktorí aj nejakú prácu mali, o ňu prišli.

V komunite sme 45 rodinám pomohli aspoň základnými potravinami, ako sú múka, šošovica, ryža či konzervy. Je to jednorázová pomoc, no je dôležitá na prečkanie najhorších chvíľ. Veríme, že keď sa situácia začne vracať do normálu, začnú sa dospelí opäť zamestnávať a situácia sa zlepší.

Práve pre tieto dôvody sú naše kolegyne a kolegovia v teréne dlhodobo nesmierne dôležití – poskytujú sociálne, finančné aj pracovné poradenstvo a pomáhajú rodinám postaviť sa na vlastné nohy. Počet nakazených na Slovensku klesá a situácia sa uvoľňuje, no my vieme, že nás čaká ešte veľa práce.

Pandémia so sebou priniesla straty zamestnania a vážne sociálne aj finančné problémy. Deti vypadli zo vzdelávacieho procesu a ich rodičia prišli o živobytie. Naša práce preto v žiadnom prípade nepoľavuje. Vzdelávanie detí, sociálne a pracovné poradenstvo, či komunikácia s úradmi a inštitúciami – s tým všetkým budeme rodinám aj naďalej pomáhať.

Za potraviny do zbierky ďakujeme Potravinovej banke Slovenska, aj anonymnému darcovi, ktorý nám cez bezobalový obchod Bezodpadu daroval šošovicu a ryžu.

Potravinové aj hygienické balíčky sme mohli previezť aj vďaka Škoda Auto Slovensko a TODOS, ktorí nám počas ťažkého obdobia boja proti COVID-19 zapožičali auto. Ďakujeme!

Hygienické balíčky sme mohli nakúpiť aj vďaka podpore jednotlivých darcov, ktorí zareagovali na našu kampaň. Kampaň bola realizovaná aj vďaka projektu Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu so strategickým zameraním na posilnenie základne podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov, podporeného z programu ACF – Slovakia.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie