Prejsť na hlávný obsah
07 jún 2022

INFOSERVIS Človeka v ohrození

Ukrajincom a Ukrajinkám na Slovensku naďalej vraciame dôstojnosť 

Na Slovensku im pomáhame so začlenením do spoločnosti už v štyroch samosprávnych krajoch. V regióne Liptov sme napríklad spoznali tri ženy, ktoré pricestovali aj s mamou a malými deťmi. Napriek jazykovej bariére sme im pomohli nájsť prácu v miestnom hoteli a reštaurácii. Okrem prepojenia so zamestnávateľom, sme zabezpečili prvé stretnutie s prekladateľkou aj interview. Dnes všetky tri ženy pracujú spolu síce v inom sektore, v akom majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, práce sa však neboja. Ich mama sa zatiaľ stará o deti. Aj to jeden z mnohých príbehov s výhľadom na dôstojnú budúcnosť na Slovensku.    

Ukrajinské ženy v novom zamestnaní.

Ukrajinci a Ukrajinky nachádzajú pracovné uplatnenie aj v našej organizácii 

Natália prišla so svojim synčekom na Liptov hneď po vypuknutí vojny. Od začiatku vedela, že chce pomáhať Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí tiež museli utiecť z krajiny. Stala sa dobrovoľníčkou pre miestnu organizáciu, ktorá jej zabezpečila ubytovanie a školu pre synčeka. Po prvom stretnutí nám bolo jasné, že okrem dvoch vysokých škôl, Natálii nechýba chuť pracovať a pomáhať. Ponúkli sme jej prácu na trvalý pracovný pomer, vďaka ktorej sa môže ľahšie postaviť na vlastné nohy a zároveň pomáhať ďalším Ukrajincom a Ukrajinkám pri ich začiatkoch na Slovensku. 

Pri začleňovaní Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku aktívne spolupracujeme s miestnymi komunitami, ktoré podporujeme materiálne, finančne, ale aj personálne. Výsledkom našej spolupráce sú aj takéto šťastné príbehy.  

Naša nová kolegyňa Natália v regióne Liptov.

Návrhy riešení na integráciu ľudí z Ukrajiny sme ponúkli premiérovi aj prezidentke 

Konkrétne návrhy opatrení v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnávania alebo zdravotnej starostlivosti majú slúžiť štátnym inštitúciám, samosprávam, ale aj mimovládnym a medzinárodným organizáciám pri integrácii Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku. Fungujúci proces začleňovania do spoločnosti pomôže ľuďom, ktorí na Slovensku nachádzajú nový domov k sebestačnosti a dôstojnému životu. Dokáže tiež zmierňovať negatívne nálady Slovákov a spoločenské napätie.  

Naša riaditeľka Andrea Najvirtová na prijatí v Kancelárii prezidentky.

Dokument Integrácia ľudí z Ukrajiny vznikol v spolupráci s organizáciami CVEK, Nadácia Milana Šimečku, Mareena a Liga za ľudské práva. Náš prínos pri riešení situácie spojenej s utečeneckou vlnou z Ukrajiny ocenila aj prezidentka Zuzana Čaputová.  

Emancipujeme rómske ženy, ktoré žijú v sociálnom vylúčení

Ženy a dievčatá, ktoré žijú v generačnej chudobe, posilňujeme dlhodobo. Od minulého leta aj vďaka pravidelným stretnutiam ženských skupín, ktoré organizujeme v komunitných centrách v Roškovciach, Kojaticiach a Petrovanoch. Našou úlohou je dať ženám hlas, lebo nie sú zvyknuté rozmýšľať samy o sebe. Stretnutí sa zúčastňujú rôzne generácie žien a postupne si aj vďaka tomu budujú potrebné ženské siete, ktoré v tradičnom prostredí vylúčených rómskych komunít rozbíja veľa deliacich čiar. Vzdelávajú sa tiež v témach starostlivosti o deti, ženského zdravia, ale aj ďalších. Podobne aj ony odovzdávajú svoje znalosti lektorkám: zdieľajú s nimi svoje tradície, recepty a liečebné metódy, či ich dokonca učia štrikovať. 

Generácia – matka s dcérou z komunitného centra Človeka v ohrození. Foto: Peter Vološčuk

Globálna rozvojová žurnalistika už aj na Karlovke 

Globálnu rozvojovú žurnalistiku na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyučujeme od roku 2018. Študentky a študentov pravidelne učíme kriticky analyzovať a mediálne pokrývať čoraz previazanejší svet okolo nás. Náš predmet inšpiroval kolegov z Člověka v tísni natoľko, že práve uzavreli jeho pilotný semester na Karlovej univerzite v Prahe (Katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy).  

Výučba Globálnej rozvojovej žurnalistiky na Karlovej univerzite v Prahe.

Človek v ohrození dlhodobo pomáha ľuďom, ktorí stratili bezpečie, dôstojnosť alebo živobytie. Reaguje pri náhlych katastrofách, podáva pomocnú ruku ľuďom z vylúčených komunít a spája spoločnosť. Na Slovensku aj vo svete.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie