Prejsť na hlávný obsah
30 máj 2022

Ponúkame návrhy riešení na integráciu ľudí z Ukrajiny na Slovensku

Ľudia, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine a hľadajú u nás bezpečie, či dokonca nový domov, si zaslúžia nezávislý a dôstojný život v novej krajine. Humanitárnej pomoci a sociálnej integrácii sa v našej práci venujeme dlhodobo. Aj preto sme sa spojili s ďalšími organizáciami: CVEK, Nadácia Milana Šimečku, Mareena a Liga za ľudské práva, a spoločne sme vytvorili odborné návrhy riešení pre integráciu ľudí z Ukrajiny.

Návrhy obsahujú naše odporúčania pre vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie, zdravotnú starostlivosť, ale aj ďalšie oblasti. Prečítať si ich podrobnejšie môžete v tejto brožúre.

Predstaviteľky mimovládnych organizácií, ktoré spolupracovali na príprave brožúry. Celkom vpravo riaditeľka Človeka v ohrození Andrea Najvirtová

Pri návrhoch riešení sme vychádzali z našich dlhoročných skúseností v dvoch oblastiach našej práce: humanitárna pomoc v zahraničí v oblastiach, ktoré sú zasiahnuté vojenským konfliktom či náhlou katastrofou, ale aj sociálna integrácia ľudí na Slovensku.

Naše skúsenosti a expertízu postupne predstavujeme relevantným inštitúciám. Sme pripravení a pripravené byť pre štát silným partnerom pri riešení tejto krízy. Predovšetkým nám však záleží na tom, aby sa ľudia, ktorí u nás našli útočisko, cítili na Slovensku čo najlepšie a mohli čím skôr žiť samostatne. Veríme, že keď sa správne nastaví systém pomoci, získa tým celá spoločnosť.

Návrhy riešení sme už ponúkli premiérovi, splnomocnencovi pre občiansku spoločnosť aj prezidentke. Tá na minulotýždňovom stretnutí osobitne ocenila prínos mimovládnych organizácií v riešení krízy spojenej s utečeneckou vlnou z Ukrajiny.

Foto: M. Garaj / KP SR

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie