Prejsť na hlávný obsah
21 jan 2022

Individuálne doučovanie, letný tábor, ale aj posilňovanie žien. Ako vyzerala naša pomoc doma v roku 2021?

Naša práca na Slovensku sa dlhodobo zameriava na podporu rozvoja ľudí v piatich vylúčených komunitách. V ďalších dvoch oblastiach poskytujeme aj pracovné poradenstvo. Pandémia však zdôraznila aj ďalší zásadný aspekt našej práce – humanitárnu pomoc. Prečítajte si, ako sa nám darilo kombinovať tieto dve oblasti počas druhého roka poznačeného pandémiou koronavírusu.

Ďalší rok s pandémiou  

Naša dlhodobá práca vo vylúčených slovenských komunitách sa ani v druhom pandemickom roku nezaobišla bez humanitárnej pomoci pre najviac zraniteľných.  

Dve z našich komunít sa na začiatku roka ocitli v čiastočnej karanténe. V Petrovanoch, kde bolo až 25 domácností bez prístupu k tečúcej vode, sme preto distribuovali desaťlitrové bandasky s výpustom. V Roškovciach, kde karanténa zasiahla až 72 domácností, sme sociálne najslabším rodinám bez zásob rozdávali potravinové a hygienické balíčky a vitamíny.  

Potravinovú pomoc, hygienické balíčky, brikety na kúrenie či ochranné pomôcky sme rozdávali aj v našich ďalších komunitách. Pandemická situácia sa síce oproti predošlému roku zlepšila, no ľudia vo vylúčených lokalitách silno pocítili jej následky na prehĺbení ich chudoby. Rodiny, ktoré mali predtým hlavný príjem z fušiek a aktivačných prác, prišli na dlhé obdobie o možnosť obživy. Deti, ktoré kvôli pandémii ostávali doma, potrebovali zabezpečiť stravu, ktorú by za iných okolností dostali v škole. Chudobným domácnostiam, ktorým výrazne klesli príjmy, tak zároveň narástli výdavky. Viac než 800 humanitárnych balíčkov preto pomohlo aj v Kojaticiach, Sveržove a Plaveckom Štvrtku. 

Koncom roka sme zabezpečili teplo domova pre rodiny v Roškovciach a matky samoživiteľky v Spišskom Podhradí. Dokopy 416 balíkov brikiet na kúrenie im pomohlo prežiť zimné obdobie o čosi ľahšie. 

V decembri sme iniciovali očkovanie v našich komunitách a naši kolegova z komunitných centier aj osobne pomáhali pri organizácii očkovania v dvoch z našich komunít, v Roškovciach a Kojaticich. 

Pomáhali sme aj za hranicami našich stálych komunít 

Ešte vo februári dvaja naši kolegovia poskytli odbornú výpomoc v karantenizovanej štvrti Glejovka v Pezinku. Naše komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku sa zasa na chvíľu stalo testovacím miestom, kde vypomáhali aj naše kolegyne. 

Keďže pre ochranu zdravia je kľúčový prístup k tečúcej vode, snažili sme sa ho zabezpečiť v lokalitách, kde ho majú miestni obyvatelia sťažený. Spolu 450 desaťlitrových bandasiek s výpustom sme rozdali v Lemešanoch, Veľkej Ide, Ostrovanoch, Lipanoch, Rožkovanoch, Sabinove, Raslaviciach a Giraltovciach. V apríli sme odovzdali na bardejovskom sídlisku Poštárka 240 respirátorov FFP2 rodinám v núdzi, ktoré nemali kvôli sprísneným opatreniam možnosť si ochranné pomôcky samy zakúpiť. 

Poradenstvo pre dospelých pokračovalo aj napriek koronavírusu 

Aj napriek pandémii sme pokračovali v našej každodennej práci v komunitných centrách. Naďalej sme poskytovali individuálne konzultácie dospelým, či už išlo o sociálne, finančné alebo pracovné poradenstvo. V rôznych formách sme ho poskytli viac než 600 ľuďom.  

Foto: Peter Vološčuk

Ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej situácii, sme pomáhali aj s oddlžovaním. Deviatim ľuďom sme pomohli prejsť osobným bankrotom a jednému z našich kolegov sa podarilo po dvoch rokoch vyhrať súdny spor neprávom zadlženej ženy z vylúčenej komunity.  

So zamestnávaním pomáhali aj naše pracovno-poradenské centrum v Spišskom Podhradí a naša dcérska Agentúra práce BBSK so sídlom v Lučenci.  

Či už prostredníctvom Agentúry práce, centra v Spišskom Podhradí alebo našich komunitných centier, podarilo sa nám nájsť zamestnanie pre dokopy 133 ľudí

V máji tiež Agentúra práce rozbehla kurz, v rámci ktorého sa 20 žien učilo, ako pracovať s počítačom, vyhľadávať pracovné ponuky na internete, pripraviť sa na online pohovoriť či správne vypracovať a odoslať životopis. 

V roku 2021 sme realizovali aj malý pilotný integračný program zamestnávania so spoločnosťou Volkswagen Slovakia, v ktorom sme zamestnali 8 ľudí z vylúčených komunít. Podporu sme im poskytovali aj po nástupe do práce. 

Prečítajte si príbeh jedného z nich, Jula

Naši kolegovia Miška a Kristián (vpravo) pomáhali mladým mužom, ktorí si našli prácu v automobilke, aj zorientovať sa v Bratislave, ich novom domove.

Nové výzvy, ale aj nové zážitky v práci s deťmi a mládežou 

Naši kolegovia z komunitných centier sa na jar minulého roku stali skutočne krízovými pracovníkmi aj v oblasti vzdelávania. Oproti jeseni predošlého roku, keď sa mohli v centrách doučovať menšie skupinky detí, museli počas sprísnených jarných opatrení prejsť na individuálne sedenia, čo popri ich bežnej agende znamenalo veľkú časovú záťaž. Túžba pomôcť najmladšej generácii neprísť o šancu na lepšiu budúcnosť im však pomáhala náročnú situáciu zvládať. Asistovali podľa potreby s online zadaniami, ale aj s vysvetľovaním úloh v pracovných listoch, keďže deťom chýbal výklad učiteľov.  

Doučovaním v našich centrách prešlo za minulý rok spolu 439 detí. Obetavú pomoc našich kolegov neskôr ocenili aj učitelia, ktorí s deťmi pracujú v školách. Ako presne pandemické doučovanie v komunitných centrách prebiehalo, si môžete spolu s nami pripomenúť v tomto článku.

V lete sme v našich komunitných centrách žili už druhýkrát letnou školou. 177 detí si počas pracovných dní opakovalo už naučené vedomosti, ale sa aj hravou formou dozvedali nové veci: fyziku si vyskúšali na kolobežke, prírodu spoznávali v najbližšom okolí, alebo matematiku vo svete okolo seba. 

Novinkou bol letný tábor vo Sveržove, kde sa štyri dni nabité rôznorodými aktivitami niesli v znamení spolupráce a vzájomnej pomoci. Zásadným momentom celého tábora bolo aj to, že na ňom aktívne participovali aj ľudia z komunity: do organizácie sa okrem našich kolegov zapojili aj miestne staršie deti a s prípravou každodennej stravy pomohli aj rodičia.  

Komunita vo Sveržove však nezaháľala ani v inej oblasti: po svojpomocnom vyčistení čiernej skládky za komunitou začali so systematickým separovaním odpadu.  

V roku 2021 sme štipendiom podporili spolu 16 študentov a študentiek stredných a vysokých škôl, ktorí by si kvôli náročnej sociálnej situácii dané výdavky nemohli dovoliť. Finančné prostriedky im pomohli zaobstarať si napríklad batohy a školské pomôcky, zimné bundy a topánky či pomôcky na praktické vyučovanie. Taktiež si mohli zaplatiť lístok na autobus do a zo školy, v čase online vyučovania sme im zasa mohli zaobstarať napríklad počítač, tlačiareň či softvér. 

Šesť stredoškolákov bolo zapojených do programu duálneho vzdelávania. Okrem teoretických vedomostí v škole tak získali aj možnosť si na praxi privyrobiť a pomôcť tak napätému rodinnému rozpočtu. Zamestnali ich Tesco, dm drogéria a Milk Agro. 

Dvom našim vysokoškoláčkam sa podarilo úspešne ukončiť bakalárske štúdium a pokračujú na magisterskom stupni. Medzi štipendistkami sme však mali aj dve staršie ženy – matky Ingrid a Renátu, ktoré si dokončujú stredoškolské vzdelanie. Veríme totiž, že nikdy nie je neskoro získať šancu na lepšiu budúcnosť. 

Rok v znamení žien 

Ženy sú hybnou silou celých komunít, inšpirujú svoje okolie, vedú svoje deti k lepšej budúcnosti a dokážu znásobovať pomoc, ktorú im poskytneme. Je pre ne ale ťažké vyslobodiť sa z generačnej chudoby a škodlivých vzorcov, ktoré so sebou prináša. 

Presne 8. marca, kedy ženy po celom svete oslavujú svoj deň, sme preto symbolicky odštartovali kampaň Zmena je žena. Nahliadli sme do života žien a dievčat žijúcich vo vylúčených komunitách a pomohli sme im zvýšiť šancu na lepšiu budúcnosť

Spoločne sme im podali pomocnú ruku a pomohli s fungovaním ženských skupín, ktoré pre ne predstavujú bezpečné miesto. Môžu sa vďaka nim pravidelne stretávať a nachádzať rady, pomoc ale aj porozumenie.  

Ženské skupiny už úspešne fungujú vo viacerých našich komunitách. V Roškovciach máme aj klub pre matky s deťmi a v Petrovanoch sme pre ženy rozbehli kurzy šitia (zúčastňuje sa ich aj jeden muž). Ženy v rámci nich aj háčkujú oblečenie pre predčasne narodené deti, ktoré je kvôli menšej veľkosti problematické zohnať. Vo Sveržove sa ženy dokonca samy iniciatívne rozhodli venovať najmenším deťom z komunity a stávajú sa pre ne dôležitými vzormi. 

Podpore žien sa chceme venovať aj naďalej, preto sme v druhej polovici minulého roka spustili projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity. V priebehu nasledujúcich troch rokov v rámci neho rozbehneme vzdelávacie aktivity v komunitách aj na školách, zameriame sa na búranie predsudkov a stereotypov, podporíme rodovú rovnosť v rodinách a posilníme ženy a ich témy. 

Naďalej na sebe pracujeme… 

Ženská sila sa dostala aj do vedenia nášho oddelenia Programov sociálnej integrácie, čiže oblasti práce Človeka v ohrození vo vylúčených komunitách na Slovensku. Dve naše dlhoročné kolegyne sa stali jeho vedúcimi: Lenka Zápotocká pre komunitnú prácu a vzdelávanie a Michaela Mudroňová pre zamestnávanie a prípravu na trh práce.  

Ďalšia naša kolegyňa, pracovná poradkyňa zo Spišského Podhradia Jarmila Holubová, sa zasa za svoju činnosť dostala do finále ocenenia Roma Spirit v kategórii Osobnosť. 

Naši kolegovia robia svoju prácu s láskou a kvalitne, preto chcú stále rásť. Minulého roku sme im to umožnili aj sériou školení, ktoré prebiehali od marca do augusta, prevažne v online forme. V lete sa nám však podarilo zorganizovať aj jedno stretnutie naživo. Naše kolegyne a kolegovia sa vzdelávali v oblastiach ako práca s deťmi, podpora žien, spolupráca v tíme, rozhovory s klientmi a hľadanie riešení či oceňovanie, cesta k emocionálnej zrelosti a mnoho ďalších. 

Rozšírili sme naše tímy v komunitných centrách. Prijali sme tiež metodika, ktorý nám pomáha rásť a zlepšovať kvalitu práce, ktorú v centrách poskytujeme. Obnovili sme program dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ako mentori alebo pri iných detských aktivitách v komunitných centrách. Pilotne sme začali skúšať aj online dobrovoľníctvo pri zvyšovaní digitálnych zručností. 

…a vzdelávame aj širšiu verejnosť 

V spolupráci s Denníkom SME sme pripravili podcast s názvom Odsúdení na neúspech. Zamerali sme sa na témy vylúčene žijúcich Rómov, najčastejšie mýty a korene predsudkov voči nim. Priblížili sme problematiku Rómov žijúcich v generačnej chudobe a vysvetľovali, prečo býva pre nich cesta k lepšiemu životu taká náročná. Podcasty sme podporili tematickými článkami, ktoré nájdete v aktualitách na našom webe. V priebehu dvoch mesiacov sa tak poslucháči a čitatelia mohli dozvedieť viac o témach ako vzdelanie, práca, bývanie, zdravie či policajná represia voči Rómom. 

Skutočné darčeky pomáhali po celý rok aj na Slovensku

Vďaka Skutočným darčekom sme mohli aj minulý rok rozširovať a obohacovať naše aktivity vo vylúčených komunitách. Niektoré deti z vylúčených komunít boli vďaka Skutočnému darčeku Prvé kroky von v lete prvýkrát na kúpalisku či v historickom centre okresného mesta. Skutočný darček Prvá knižka podporil našich štipendistov a štipendistky, vďaka Mesiacu doučovania sme mohli do našich komunitných centier zabezpečiť asistentov vzdelávania na obdobie letnej školy.   

Vďaka Skutočnému darčeku Cesta do práce (dnes Montérky) sme v roku 2021 v Pracovno-poradenskom centre v Spišskom Podhradí poskytli poradenstvo 70 ľuďom z vylúčených rómskych lokalít, zamestnanie sa nám podarilo nájsť 22 z nich. Pomáhali sme aj pri písaní životopisov a príprave na pohovor, či sme radili vo veciach finančného hospodárenia.   

Podpora ľudí z vylúčených komunít na ceste za lepším životom, než na aký ich predurčila generačná chudoba, je dlhodobý a komplexný proces. Pomáhať dospelým aj deťom môžeme aj vďaka vám. Pridajte sa do nášho Klubu priateľov a pomáhajte spolu s nami. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie