Podajme ženám pomocnú ruku

Ženy sú hybnou silou celých komunít. Inšpirujú svoje okolie, vedú svoje deti k lepšej budúcnosti a dokážu znásobovať pomoc, ktorú im poskytneme. Podporte našu prácu s dievčatami a ženami z vylúčených komunít, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

15 €
35 €
70 €

Váš dar môže podporiť fungovanie a vznik ženských skupín pre ženy a dievčatá z vylúčených komunít.
Váš dar môže prispieť na aktivity našich komunitných centier, kde ženám a dievčatám poskytujeme vzdelávanie či poradenstvo.
Vďaka Vám budeme môcť financovať urgentné potreby žien a dievčat, ktoré sa snažia rozvíjať.
10 €
20 €
50 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Zmena je ŽENA

Zmena sa skloňuje podľa vzoru ŽENA a ženy u nás aj po celom svete sa stávajú vzorom pre ZMENU svojho okolia. Vo vylúčených komunitách podporujeme dievčatá a ženy, aby sa vyslobodili z generačnej chudoby a zo škodlivých vzorcov, ktoré so sebou prináša. Spoločne podávame pomocnú ruku ženám, ktoré túto pomoc neskôr znásobia a pomôžu ďalším.

Či už je to v zahraničí alebo na Slovensku, za viac ako 20 rokov praxe sa nám neustále potvrdzuje, aké dôležité je pracovať so ženami a s dievčatami. Vo vylúčených komunitách na Slovensku postupne utvárame ženské skupiny, ktorých cieľom je podporovať dievčatá a ženy z chudobných rómskych lokalít.

My, rómske ženy, sme v tejto spoločnosti skryté. Mnohé z týchto žien sa preto bez podpory nepohnú samé ďalej. Keď sa ich ale niekto ujme a zapojí ich, dokážu toho veľa a budú motivovať aj mladých.

Jarmila Holubová, pracovná poradkyňa, Človek v ohrození (na fotografii hore s dcérou Zuzkou)

Ako môže pomôcť váš dar?

 • podporíme fungovanie a vznik ženských skupín pre ženy a dievčatá z vylúčených komunít
 • podporíme aktivity komunitných centier, kde ženám a dievčatám poskytujú vzdelávanie či poradenstvo
 • budeme môcť financovať urgentné potreby žien a dievčat, ktoré sa snažia rozvíjať (napr. cestovné do školy, preplatenie pracovného tréningu a pod.)

Ženské skupiny sú pre tieto ženy bezpečným miestom, kde sa môžu pravidelne stretávať a nájsť rady, pomoc aj porozumenie. Na stretnutiach môžu riešiť problémy, utužovať si vzťahy a vzájomne sa motivovať. Môžu sa tiež učiť nové zručnosti, či vedomosti. V rámci už existujúcich ženských skupín sa ženy napríklad učili variť a piecť nové jedlá, šiť, alebo ich navštívila laktačná poradkyňa, ktorá im zodpovedala dôležité otázky súvisiace s kojením detí.

Práve ženy môžu ukázať deťom, mužom, ale aj svojim rodičom, že sa dá žiť aj lepšie. Pre mladé dievčatá je veľmi dôležité, aby išli do školy a študovali. Keď už majú za sebou školu, tak je to úplne iné. Spoznajú nový svet a zistia, čo všetko môžu v živote robiť.

Gitka Janovičová, Komunitné centrum Petrovany

Ženy cez spoločné interakcie získavajú aj dôležitú sebadôveru a v dôvernom kruhu môžu klásť otázky, ktoré by inde nepoložili.  

Spoločne môžeme riešiť zložité problémy

Jedným z problémov, ktorý vážne ovplyvňuje dievčatá z vylúčených komunít, je priskoré zakladanie si rodiny. Neraz sa stáva, že už 16-ročné dievčatá žijú v partnerskom zväzku. Deti majú vlastné deti a prichádzajú o šancu na inú budúcnosť, ako mali ich rodičia. Kruh generačnej chudoby sa uzatvára a je veľmi ťažké ho preseknúť.

Cez vzdelávanie môžeme dievčatá motivovať, aby sa slobodnejšie rozhodli, ako má ich život vyzerať. Cez prácu s ich mamami môžeme pomáhať meniť škodlivé vzorce generačnej chudoby a pomôcť im, aby svojim deťom ukázali lepšiu cestu.

Ak už sa dievčatá vydajú a majú deti, môžeme im pomôcť so starostlivosťou o bábätká a s tým, ako zabezpečiť ich zdravý rozvoj. Vďaka pravidelnej podpore a pomoci budú mať tieto deti oveľa väčšiu šancu naplniť raz svoj potenciál.

Zmena je jednoducho ŽENA. Podporte túto zmenu spolu s nami.


Pomáhať môžete aj pravidelne

Pokiaľ sa rozhodnete prispievať pravidelne, stanete sa členom nášho Klubu priateľov Človeka v ohrození. Vďaka Vám budeme môcť pravidelne pomáhať stovkám ľudí.

Kde pomáhajú príspevky z Klubu priateľov

 • 20% putuje do fondu humanitárnej pomoci, pre urgentné a krízové zásahy doma aj vo svete
 • 55% vyzbieraných darov rovnomerne delíme na tri časti – medzi prácu vo vylúčených komunitách na Slovensku, vzdelávacie programy na Slovensku a medzi rozvojové projekty v zahraničí
 • 25% využívame na logistiku, organizáciu pomoci a ďalší rozvoj našich aktivít

Z pravidelných darov členov Klubu priateľov vytvárame fond, vďaka ktorému po vypuknutí prírodnej katastrofy či ozbrojeného konfliktu nestrácame drahocenný čas, ktorý je potrebný na organizáciu verejnej zbierky, ale môžeme reagovať okamžite vo chvíľach, keď rýchlosť znamená ďalšie zachránené životy.

Ďakujeme, že pomáhate ľuďom v ohrození žiť bezpečnejší a dôstojnejší život!

Klub priateľov pomohol aj obetiam explózie v Bejrúte

Vďaka našim pravidelným podporovateľom sme okrem iného mohli minulý rok zasahovať tam, kde to bolo akútne potrebné. V auguste 2020 sme napríklad mohli okamžite vyslať dvoch humanitárnych pracovníkov na pomoc do Bejrútu v Libanone, kde obrovská explózia v prístave pripravila o domov a živobytie tisíce ľudí.

Vďaka humanitárnemu fondu, ktorý tvoríme z pravidelných darov, sme mohli bez váhania vyčleniť prvých 10,000 eur na pomoc obetiam zemetrasenia, ktoré sme neskôr ešte doplnili o ďalšie financie na pomoc.

Spolu s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni a s miestnymi partnerskými organizáciami sme nakoniec:

 • opravili domovy 371 rodín;
 • podporili mobilný medicínsky tím, ktorý pomohol 3828 ľuďom (vrátane 873 detí);
 • financovali lieky pre 1087 ľudí;
 • distribuovali 2800 balíčkov sendvičov s vodou, sušené mlieko pre 800 rodín, boxy s jedlom pre 452 ľudí a viac ako 500 porcií vareného jedla pre seniorov so zdravotnými ťažkosťami;
 • distribuovali plienky pre 478 detí zo zasiahnutých rodín a 112 krabíc dojčenskej výživy pod dohľadom lekára;
 • odovzdali plienky a hygienické pomôcky pre 51 seniorov so zdravotnými ťažkosťami.