Prejsť na hlávný obsah
22 feb 2021

Človek mieni, pandémia mení: Ako sme pomáhali na Slovensku v roku 2020

Verejnosť často najvýraznejšie vníma našu pomoc v zahraničí – obetiam prírodných katastrof, či ozbrojených konfliktov. Minulý rok však oveľa silnejšie rezonovala aj naša pomoc vo vylúčených komunitách na Slovensku, ktorá sa zintenzívnila s príchodom pandémie koronavírusu.

Na Slovensku dlhodobo vedieme komunitné centrá v piatich vylúčených lokalitách: v Plaveckom Štvrtku, Petrovanoch, Roškovciach, Kojaticiach a Sveržove. Nielen v týchto komunitách už roky systematicky pracujeme na zlepšení životných podmienok ľudí zo znevýhodneného prostredia.  

Poskytujeme sociálne, finančné aj pracovné poradenstvo. Vedieme predškolské kluby, doučujeme školákov, organizujeme rôzne komunitné aj záujmové aktivity. Naše komunitné centrá sú miestom, kde sa ľudia žijúci v generačnej chudobe môžu rozvíjať a nájsť podporu.  

Na jar však prišla pandémia, ktorá všetky naše aktivity narušila. Komunitné centrá sme museli uzavrieť, hľadali sme spôsoby ako ochrániť našich pracovníkov v mesiacoch, keď neboli dostupné ochranné prostriedky, a najmä sme začali riešiť hrozivú situáciu vo vylúčených komunitách. 

O koronavíruse sme všetci v počiatkoch vedeli len minimum a mali sme vážne obavy o zdravie ľudí, ktorým dlhodobo pomáhame. Nevedeli sme, čo bude ďalej, ale zmobilizovali sme všetky naše sily na humanitárnu pomoc v tejto oblasti na ochranu vylúčených komunít. 

Človek proti korone  

Na jar nám najväčšie starosti robilo zdravie rodín z vylúčených komunít, ale tiež bezpečnosť našich terénnych pracovníkov. Ako prvé sme preto začali zháňať ochranné pomôcky a vypracovali sme núdzový plán fungovania pre naše komunitné centrá. Distribuovali sme letáky, informovali o opatreniach a prevencii a zisťovali sme potreby rodín v núdzi.  

V priebehu roka sme v našich piatich komunitách rozdali 339 hygienických balíčkov, ktoré obsahovali šampón pre deti a šampón pre dospelých, dezinfekčný roztok na povrchy, 2 tuhé mydlá, toaletný papier, Savo a rúška. Vykonali sme plošnú dezinfekciu v štyroch lokalitách a poskytli jeden dezinfekčný stroj požiarnikom v Lučenci. 

Rúška sú základným prostriedkom ochrany pred šírením koronavírusu, na ktorý však tieto rodiny nemajú prostriedky. Vo všetkých našich komunitách sme ich preto aj s pomocou mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok distribuovali od samého začiatku pandémie. Spolu sme za minulý rok odovzdali približne 15 000 rúšok.

Veľkým problémom, ktorý sme riešili, bol prístup k vode. Mnohé rodiny z najchudobnejších lokalít nemajú doma tečúcu vodu. Bez nej si nemohli umývať ruky ani čistiť domácnosť, a teda sa ani dôkladne chrániť pred šírením vírusu. Rozdali sme preto 700 kusov 10-litrových bandasiek s kohútikom, spolu s mydlami a rúškami do 350 domácností v siedmich lokalitách s obmedzeným prístupom k vode (Kojatice, Svinia, Mníšek, Lipany, Arnutovce, Rožkovany, Lomnička) a v ďalších desiatich lokalitách v spolupráci so Zdravými regiónmi.

Rodinám v najhoršej situácii, ktoré kvôli pandémii prišli o príjem, sme opakovane poskytovali potravinovú pomoc. V našich piatich lokalitách sme takto zásobili 339 domácností. Balíčky zvyčajne obsahovali základné potraviny ako múku, soľ, cukor, fazuľu, hrach, strúhanku, ryžu, niekoľko balení cestovín a polievok, trvanlivé mlieko, olej, korenie, mäsové konzervy, paštéty a pečivo.  

V niektorých lokalitách, ako sú napríklad Kojatice, sme pomáhali aj s oblečením. Keďže v domácnostiach chýba tečúca voda, je pre obyvateľov náročné starať sa o šatstvo. To sa v takých podmienkach rýchlo opotrebuje a možnosti, ako si v pandemických podmienkach zohnať nové, sú značne obmedzené. Najviac zraniteľným domácnostiam sme poskytli aj lieky, či špeciálnu pomoc v podobe piecok a dreva na zimu.

Vďaka našim kolegom a kolegyniam, ktorí s nasadením pracovali aj v ťažkých podmienkach, sme mohli počas minulého roka pomôcť tisícom ľudí, a to nielen v našich komunitách, ale aj v mnohých ďalších 

Pomoc zdola musí byť doplnená aj podporou zhora 

Humanitárna pomoc bola dôležitou súčasťou našich aktivít vo vylúčených komunitách, no taká veľká výzva, ako je pandémia koronavírusu, si žiada aj systémové kroky a opatrenia. Okrem priamej humanitárnej pomoci sme preto od začiatku pandémie poskytovali aj našu odbornú expertízu a prepojili sme množstvo organizácií na pomoc vo vylúčených komunitách, aby sme spolu zdieľali skúsenosti, ale aj otázky, či ťažkosti.  

Návrh fungovania komunitných centier v krízovom režime, ktorý sme vytvorili na začiatku pandémie, prevzala aj Implementačná agentúra MPSVR pre desiatky ďalších komunitných centier na Slovensku. Spolupracovali sme so zástupcami štátu a samospráv a stali sme sa súčasťou krízového štábu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.  

Nášho odborníka so skúsenosťou z utečeneckých táborov sme poskytli ako manažéra do karanténneho mestečka pre 92 ľudí v Žehre. Podieľali sme sa na informačnej kampani #koronatemerel a boli sme prizývaní do debát o situácii vo vylúčených komunitách.  

Našu pomoc v tejto oblasti, spolu s ďalšími aktivitami, na záver roka ocenila aj verejná ochrankyňa práv, čo si veľmi vážime. 

Deti, ktoré vypadli zo vzdelávania 

Deti po celom Slovensku sa na svoje učiteľky a spolužiakov začali pozerať cez obrazovky počítačov a prešli na dištančné vzdelávanie. Deti z prostredia generačnej chudoby však často nemajú ani stôl, na ktorom by si robili úlohy, nieto ešte počítač či tablet. Vzdelávanie detí, ktoré odrazu zostali izolované, bolo preto našou prioritou.  

Komunity, v ktorých pôsobíme, sú rôzne, a tak sme všade pomáhali trocha inak. Keď to bolo možné, deti si chodili vypracovávať úlohy do komunitných centier, neskôr sme poskytovali konzultácie v exteriéri, cez telefón alebo emaily a sociálne siete (ak v rodinách mali aspoň mobil s pripojením na internet). V rodinách, kde majú prístup k internetu, sme tiež cez videohovory naučili deti aj rodičov ako pracovať s online stránkami, cez ktoré im učitelia zadávali úlohy.  

Deti z najchudobnejších lokalít však nemajú žiaden prístup k telefónom a internetu. Tým sme osobne doručovali vytlačené úlohy a hľadali sme cesty, ako prepájať komunitné centrá so školami, čo v niektorých prípadoch nastavilo veľmi príjemnú spoluprácu aj do budúcna.  

Vo veľa prípadoch sa aj samotní rodičia zaujímali o úlohy a nechali si ich našimi kolegami vysvetliť, aby mohli deťom doma pomáhať a vytvorili im čas a priestor na učenie. Tam, kde chýbal stôl či ticho, sme deťom zabezpečili podložky a písacie potreby, aby si úlohy mohli robiť aspoň na tvrdom podklade, hoci aj na lúke.  

Spolu sme v našich piatich komunitách poskytli 1758 hodín doučovania

Počas prázdnin sme zorganizovali letnú školu, kde sme vzdelávali 131 detí. Prepájali sme v nej formálne vzdelanie s neformálnym, a tak sa deti okrem počítania a čítania s porozumením učili aj spoznávať prírodu či pestovať zeleninu. 

Počas celého roka sme pracovali aj s deťmi z druhého stupňa a kontakt sme udržiavali aj so stredoškolákmi a ich učiteľmi. V roku 2020 sme štipendiom podporili 18 študentov, no namiesto financovania cesty do a zo školy sme im v pandemických podmienkach zadovážili tablety a počítače.  

V Plaveckom Štvrtku sa nám pre stredoškolákov podarilo rozbehnúť aj mentorský program, v rámci ktorého deti s pomocou dobrovoľníkov pracujú na svojom osobnostnom raste. 

Pandémia sťažila aj hľadanie práce 

Kvôli pandémii prišlo mnoho ľudí o prácu aj možnosť krátkodobých brigád a ich životná situácia sa zhoršila. Aj napriek náročnejším podmienkam sa nám však darilo pomáhať aj so zamestnávaním a oddlžovaním. 

Celý minulý rok sme naďalej poskytovali aj poradenstvo vo všetkých formách: sociálne, finančné aj pracovné. V našich piatich komunitách sme pracovali s 570 dospelými, ktorým sme poskytli 3025 intervencií.  

Kontakty s úradmi, poštou a lekármi sme zabezpečovali viac než obvykle, keďže sa prechádzalo na telefonickú či online komunikáciu, ktorá bola pre mnohých obyvateľov vylúčených komunít veľkou komplikáciou.   

Okrem poradenstva v komunitných cestách prevádzkujeme aj Pracovné poradenské centrum v Spišskom Podhradí. To v minulom roku poskytlo pracovné poradenstvo 130 obyvateľom z okolitých obcí a 25 z nich získalo zamestnanie11 ľudí v núdzi sa pripravovalo na osobný bankrot a 16 rodín začalo aj napriek zlej situácii splácať dlžoby. 

V náročnejšej pozícii sa v ocitla naša dcérska Agentúra práce BBSK, ktorá bola založená iba pred rokom. Aj napriek zložitejšej štartovacej čiare sa jej podarilo nájsť prácu (či už krátkodobú alebo dlhodobú) pre 89 záujemcov, z čoho polovicu, 45 ľudí, tvorili obyvatelia z majority. Zrealizovali aj desiatky kurzov, od finančnej gramotnosti a digitálnych zručností až po nácviky na pohovor.  

Agentúra si vybudovala aj vyše 700-člennú databázu záujemcov, ktorú sme využili aj pri hľadaní výpomoci do karanténnych centier, domovov sociálnych služieb a na pomoc pri plošnom testovaní v banskobystrickom kraji. V štyroch karanténnych centrách sa vďaka nej zamestnalo 24 ľudí a pomoc poskytli dvaja dobrovoľníci. Agentúra taktiež dodala osem zdravotníkov na celoplošné testovanie do Banskej Bystrice.  

Čo bude ďalej? 

Naša dcérska organizácia Projekt DOM.ov, ktorá sa zameriava na svojpomocnú výstavbu nízkonákladových domov, získala v roku 2020 dve ocenenia: 1. miesto a cenu SozialMarie pre sociálne inovácie a ocenenie Roma Spirit. V rámci tohto projektu sme minulého roku pracovali s klientami predovšetkým na sporení a oddlžovaní.  

V októbri prebehla záverečná konferencia projektu Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity. Počas dvojročného trvania projektu sme hľadali spôsoby ako zlepšiť integráciu vylúčených komunít na Slovensku zo systémového pohľadu. Výsledkom je séria analýz, štúdií, opatrení, legislatívnych návrhov a metodík, ktoré nájdete aj na našom webe

Zatiaľ nevieme, čo nám prinesie rok 2021. Nedokážeme odhadnúť, ako dlho potrvá pandémia. Čo však môžeme s istotou predpovedať, sú jej dlhodobé následky: na deťoch, ktoré vypadli z bežného vzdelávania, aj na dospelých, ktorí stratili príjem. Chceme aj naďalej zmierňovať dopad krízy na ľudí z vylúčených lokalít, podporovať sociálne služby a ich skvalitňovanie; pomáhať tým najzraniteľnejším na ceste k lepšiemu životu.

Ďakujeme, že ste v tom spolu s nami.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie