Prejsť na hlávný obsah
23 máj 2012
V kategóriach

Súťaž „Hľadanie zabudnutých príbehov“

Cieľ súťaže

Cieľom súťažných študentských projektov je nájsť vo svojom okolí pamätníka komunistického režimu, pátrať po jeho minulosti a zdokumentovať  jeho osud. Následne tieto príbehy čo najpútavejšou formou spracovať  v písomnej alebo audiovizuálnej forme (krátke video, audiovizuálna prezentácia…) Účelom nie je zozbierať texty do učebníc dejepisu, ale pútavou formou priblížiť realitu obdobia totality.

Harmonogram súťaže:

● Vyhlásenie súťaže: máj 2012
● Nahlásenie súťažných tímov (meno vedúceho súťažného tímu a patróna – učiteľa):  30. 6. 2012
● Termín odovzdania súťažných prác: 1. 11. 2012
● Slávnostné vyhlásenie výsledkov: 3. 12. 2012 počas otvorenia Festivalu Jeden svet

Odmena pre 3 víťazné tímy, ktoré určí odborná porota: 2-dňový pobyt v Bratislave pre 3 študentov z každého tímu spojený s účasťou na Filmovom festivale Jeden svet  a s návštevou Ústavu pamäti národa.

Podrobné informácie o súťaži na stiahnutie

Koordinátor súťaže: Človek v ohrození, Svoradova 5, 811 03 Bratislava

kontakt: gv@clovekvohrozeni.sk.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie