Prejsť na hlávný obsah
08 jan 2019

Študijná návšteva z Albánska a konferencia expertov na udržateľný rozvoj

Tropoja. Severovýchod Albánska. Región, ktorý patrí k najchudobnejším v krajine. Okrem takmer 80 percentnej nezamestnanosti tu ľudí trápi aj zlý stav školstva, slabý prístup k informáciám či hlboko zakorenená vládna korupcia, ktorá ľudí priviedla do ťažkej apatie. Tu bohužiaľ problémy regiónu nekončia.

Výhľadom do budúcnosti ekonomického rastu by pre ľudí z tohto ťažko skúšaného regiónu mohol byť prírodný turizmus. Nádherná príroda albánskych álp a autentické komunity lákajú turistov a svojím potenciálom ponúkajú viac, než len pekný pohľad.

Prostredie regiónu Tropoja je však narúšané výraznými zásahmi – napríklad extenzívnym baníctvom či výstavbou malých vodných elektrární. Neustále zintenzívňovanie týchto zásahov degraduje prírodu albánskych álp, ktorá je rozhodujúcim prvkom v rámci rozvoja regiónu, ale aj ochrany miestnej identity a dedičstva. Lokálne komunity však nemajú dostatočné znalosti o tom, aké závažné a dlhodobé hrozby plynú pre ich živobytie aj prostredie z týchto zásahov.

Ak aj o hrozbách vedia, ich aktivizáciu narúša opodstatnený strach. Na to, aby sa v regióne mohli presadzovať udržateľné formy rozvoja, musia byť miestni ľudia o situácii dobre informovaní a potrebujú tiež získať podporu, aby proti súčasnému stavu dokázali bojovať.

Albánsko
Albánske alpy v regióne Tropoja. Autor: Krzysztof Miękus

Je potrebné spojiť sily

Niektoré zo spomenutých problémov sú dobre známe aj na Slovensku a nejde pritom len o tie najčastejšie spomínané – slabé školstvo či korupciu. Často v médiách zachytíme správy o masívnom výrube stromov, dokonca aj v našich národných parkoch. Hovorí sa o budúcnosti hornonitrianskeho regiónu v spojitosti s neudržateľnou ťažbou uhlia a aj u nás na Slovensku sa stavajú malé vodné elektrárne, ktoré majú svoje úskalia a prinášajú riziká pre prírodu, a teda aj pre nás všetkých.

Na Slovensku máme ľudí, ktorí sa ochrane (či záchrane) životného prostredia neúnavne venujú, bojujú a dosahujú výsledky. Spájajú sa, vytvárajú iniciatívy, informujú verejnosť. Rovnako aktívni a pre vec zapálení ľudia žijú aj v Albánsku.

Projektom, ktorý v Tropoji s partnermi realizujeme, sa týchto ľudí snažíme podporiť v tom, aby vo svojom regióne presadzovali rozvoj, ktorý zabezpečí dobré a bezpečné prostredie pre všetkých obyvateľov. Podporujeme komunity v hľadaní rôznych možností využitia prírody, ktoré jej nebudú ubližovať.

Keďže podobný boj zvádzajú ľudia po celom svete, spájať sily je kľúčom k úspechu. V rámci projektu preto už do Albánska vycestovali viacerí odborníci z Poľska, Maďarska, Česka aj zo Slovenska, aby prostredníctvom stretnutí a workshopov miestnym komunitám odovzdali svoje skúsenosti. Zapájajú sa aj miestni experti, ktorí okrem iného na pravidelných stretnutiach pomáhajú vybudovať plán udržateľného rozvoja regiónu.

Slovensko vie ísť príkladom

V decembri na Slovensko pricestovalo šesť ľudí z Albánska, aby sa zoznámili s tunajšími iniciatívami. Spoznali odborníkov a aktivistov, ktorí im porozprávali o svojich aktivitách a úspechoch, ale aj o tom, s akými ťažkosťami sa na Slovensku stretávajú a ako ich riešia.

V rámci návštevy v Banskej Bystrici sa účastníci stretli s ľuďmi zo združenia Slatinka a z organizácie Via Iuris. Spoznali tiež poslankyňu – architektku, ktorá sa v Bystrici venuje téme výstavby malých vodných elektrární. Aktivista z dedinky Jalná im zase predstavil úsilie tamojšej komunity.

Prítomnosť právnika z Via Iuris bola veľmi prínosná keďže právna podpora je dôležitou súčasťou celého procesu. Aktivisti a občianske iniciatívy vďaka nej vedia ľahšie presadzovať opatrenia na ochranu a zachovanie životného prostredia.

V Bratislave sa stretli s členom iniciatívy Chráňme povodie Vydrice. Ten im porozprával o tom, ako iniciatíva vznikala. Priblížil tiež, ako sa u nás združujú ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí a aké prostriedky na vytváranie tlaku na mestských poslancov využívajú pri kampani.

Je dôležité zdieľať

V tom istom čase v Bratislave prebehla konferencia expertov z partnerských organizácií. Diskutovalo sa o doterajších aktivitách či výsledkoch aj o tom, ako sa osvedčuje podobný model podpory komunít v ich participácii na lokálnom dianí a rozhodovacích procesoch. Preberalo sa tiež či vôbec a ako ho možno aplikovať aj v ďalších regiónoch Balkánu a krajín V4.

Veľkým prínosom bola prítomnosť členky partnerskej organizácie TOKA. V Albánsku pôsobí už desať rokov, odkedy tam z rodného New Yorku prišla na dovolenku. Krása krajiny a chuť pomôcť miestnym obyvateľom v ich snahe o lepšiu budúcnosť pre nich aj prírodu jej nedovolili odísť.

Súčasťou konferencie bola tiež spoločná diskusia s účastníkmi návštevy, ktorých pohľad je kľúčový. Hovorili o tom, ako projekt vnímajú a aké sú ich predstavy o ďalšom fungovaní Albánska. Intenzívne vnímajú potrebu umožniť udržateľný rozvoj v regiónoch a tvoriť príležitosti pre mladých ľudí. Týka sa to totiž aj ich samých. Sú to práve ich príbuzní, kamaráti či známi, ktorí v prípade nedostatku príležitostí nebudú chcieť zostať doma, alebo nebudú môcť naplno využiť svoj potenciál.

Očakávania musia byť realistické

Každá komunita má svoje špecifiká. Nie všetky opatrenia, ktoré ľudia realizujú na Slovensku, je možné aplikovať v Albánsku a naopak. Napriek tomu je potrebné skúsenosti zdieľať. Jednak sa môžu objaviť nové postrehy a nápady, ktoré môžu jednotlivé komunity vyskúšať.

Je však dobré vidieť, že mnohí aktívni ľudia s podobnými problémami zápasia dlhé roky a tento proces nie je jednoduchý. Na prvý pohľad to nie je povzbudzujúca správa, no aj realistické nastavenie očakávaní je dôležité pre dosiahnutie výsledkov a zachovania motivácie.

O ďalšom dianí v Albánsku a pokračovaní projektu vás budeme informovať. Vo videu, ktoré vytvorila partnerská organizácia Bankwatch, môžete nahliadnuť do súčasnej reality regiónu Tropoja, s ktorou sa ľudia snažia bojovať.
Sme radi, že ich v ich snahe spolu s našimi partnerskými organizáciami môžeme podporiť.

Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerskými organizáciami TOKA (The Organization to Conserve the Albanian Alps), CEE Bankwatch Network, Towards Sustainability Association, Polish Green Network a podporovaný International Visegrad Fund.

Viac informácií o projekte nájdete tu: https://avoicefortropoja.org/

Za poskytnutie skvelého priestoru na stretnutie v Banskej Bystrici ďakujeme Záhrada – centrum nezávislej kultúry.

Tags: , , , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet