Povolenie MV SR na zbierku

Prečítajte si rozhodnutie Minsiterstva vnútra o povolení zbierky SOS Človek 2013/2014.

zbierka str 1

zbierka str 2

zbierka str 3