Pomoc ľuďom v pásme Gazy

Viacerí sa nás pýtate, prečo nerobíme zbierku na pomoc ľuďom v pásme Gazy. Jednoducho preto, že je to vojnová zóna a nemáme bezpečnostné a logistické zázemie na to, aby sme priamo na mieste vedeli účinne pomôcť. Dávame vám však do pozornosti zbierku Slovenskej katolíckej charity, ktorá zašle financie Charitas Jeruzalem: http://www.charita.sk/aktuality/caritas-jeruzalem-prosi-o-pomoc-pri-aktivitach-v-pasme-gazy

gaza