Oslovili sme slovenských europoslancov vo veci predlžovania životnosti ukrajinských jadrových reaktorov

Vo veci práve prebiehajúceho predlžovania licencií ukrajinským reaktorom sme oslovili aj slovenských europoslancov. 

Požiadali sme ich, aby sa pridali k iniciatíve zatiaľ 27 poslancov Európskeho parlamentu, ktorá žiada vysvetlenie od Európskej komisie a zastavenie splátok Euratomu a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), kým neprebehnú cezhraničné konzultácie s verejnosťou v súlade s medzinárodným právom.

Listy od Človeka v ohrození a CEE Bankwatch network dostalo včera všetkých 13 poslancov Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.  Pridajte sa k europoslancom, ktorí nám pomáhajú objasniť a zastaviť rozpor, aby naše verejné prostriedky neboli ďalej používané na porušovanie medzinárodného práva a umlčovanie hlasu občanov únie.

Chceme medzinárodným právom garantovaný priestor vyjadriť sa k predlžovaniu životnosti jadrových reaktorov, chceme štandardný proces s preskúmaním bezpečnejších, ekologicky aj ekonomicky výhodnejších alternatív. Zároveň nám ide aj o to, aby naša pomoc Ukrajine skutočne pomohla a nebola pre ňu Danajským darom.

bankwatch network