Prejsť na hlávný obsah
27 okt 2022

Kariérové poradenstvo a rozvoj digitálnych zručností v Plaveckom Štvrtku

Rómske deti z vylúčených komunít čelia na svojej ceste za vzdelaním či kariérou mnohým prekážkam. Dôvodom je napríklad to, že pochádzajú z menej podnetného prostredia, čo častokrát vedie k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či nezáujmu o ďalšie vzdelanie. Dostávajú sa tak do začarovaného kruhu vylúčenia a chudoby. Naši kolegovia a kolegyne v komunitných centrách sa preto snažia deťom a mládeži ukázať, aké dôležité je vzdelanie a ako im môže pomôcť pri hľadaní zamestnania. Preto poskytujeme deťom kariérové poradenstvo.

Kariérové poradenstvo poskytujeme vo všetkých našich komunitných centrách a v Základnej škole v Petrovanoch. Spoluprácu s miestnou školou však nadviazali aj naše kolegyne z komunitného centra v Plaveckom Štvrtku, ktoré v druhej polovici októbra absolvovali vôbec prvé stretnutie so žiakmi a žiačkami Základnej školy Plavecký Štvrtok Ameisenhaufen. Niektorí z nich dokonca navštevujú naše komunitné centrum.

Žiaci a žiačky absolvovali úvodný test

Počas 45 minút v rámci vyučovania absolvovali deviataci a deviatačky úvodný test. Tak naše kolegyne zistia, čo všetko v súčasnosti žiaci a žiačky vedia, budú môcť sledovať ich postupný vývoj a získajú príležitosť zistiť, čo kariérové poradenstvo prinieslo do života mladých ľudí. Finálny test by mali absolvovať pred koncom školského roka. Deťom sa stretnutie páčilo, pretože jedna z našich kolegýň bola ich triednou učiteľkou. Spoločne tak strávili príjemný čas. Naše kolegyne budú základnú školu navštevovať na dvojtýždennej báze.

Prácou na počítači k rozvoju digitálnych zručností

Kariérovým poredenstvom však naša práca v Plaveckom Štvrtku nekončí – u detí aj v tom komunitnom centre rozvíjame ich digitálne zručnosti. Naša kolegyňa Dominika sa stará o to, aby deti vedeli pracovať s počítačmi a získali digitálne zručnosti. Spočiatku sa deti učili spoznávať klávesnicu. Pre niekoho je používanie podobných technológií samozrejmosťou, no deti z vylúčených komunít nemajú veľa príležitostí na ich spoznávanie a vzdelávanie sa v tejto oblasti. Vďaka trénerke digitálnych zručností Dominike sa však môžu naučiť nové veci.

Dominika pomáha deťom s prácou na počítači

Postupne sa učia pracovať s Touchpadom a počítačovou myšou, ale aj s vyhľadávaním informácií na internete. Okrem toho sa deti učia pracovať vo Worde, Exceli či Powerpointe. Dominikinu úlohu v Plaveckom Štvrtku postupne preberá dobrovoľník Dušan, a to na základe metodík, ktoré Dominika vypracuje. Vďaka znalostiam s prácou na počítači budú deti vedieť aktívne vyhľadávať informácie podľa vlastnej potreby a zároveň tak získajú zručnosť, ktorú budú môcť neskôr využiť vo svojom zamestnaní.

Projekt LDI03023 „Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii“ je podporený z Nórskych fondov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet