Prejsť na hlávný obsah
14 sep 2015

Európske inštitúcie na naše výzvy o porušovaní medzinárodného práva reagovali nepresvedčivo

Európska komisia (prostredníctvom Euratomu) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)  odpovedajú na výzvu, ktorú CEE Bankwatch Network zaslal ich predstaviteľom uprostred leta. Obe inštitúcie, ktoré na vysoko rizikový projekt predlžovania životnosti ukrajinských reaktorov poskytujú dokopy 600 mil EUR z verejných zdrojov, reagujú vyhýbavo a nepresvedčivo.

Bankwatch predložil dôkazy o tom, že Ukrajina aktuálne predlžuje životnosť ďalším dvom reaktorom, Južno-ukrajinský 2 a Záporožie 1, a to bez konzultácií s verejnosťou a bez informovania okolitých dotknutých štátov. Pritom Slovensko spolu s Maďarskom, Rumunskom, Slovinskom, Rakúskom a Bulharskom žiadajú o zapojenie do cezhraničných konzultácií podľa Espoo dohovoru. Túto požiadavku Ukrajina zatiaľ ignoruje.

Na tieto skutočnosti Komisia a EBOR len konštatujú, že uvoľnili Ukrajine splátku na základe dôkazov o súlade s podmienkami a že súlad s medzinárodným právom budú aj ďalej monitorovať.

bankwatch network

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie