03Ľudské práva

03Ľudské práva

Od svojho vzniku našu organizáciu zaujíma stav ľudských práv vo svete i na Slovensku. Vo svete sledujeme najmä dianie v regiónoch, ktoré sú nám blízke našou historickou skúsenosťou, dnes najmä dianie na Kube a v Bielorusku, v minulosti to bola aj Severná Kórea, Čína a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.

Na rozdiel od väčšiny organizácií sa však nevenujeme globálnemu monitoringu porušovania ľudských práv, ale cez jednotlivé projekty sa snažíme zlepšiť dodržiavanie ľudských práv a slobôd a šíriť o nich povedomie doma na Slovensku.

Na Slovensku v rámci ochrany ľudských práv sledujeme najmä témy, akými sú rasizmus, diskriminácia, intolerancia, obchodovanie s ľuďmi, práva menšín a extrémizmus. Od roku 2000 organizujeme festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet.

Barma

V Barme (súčasnom Mjanmarsku) vládne od šesťdesiatych rokov minulého storočia vojenská junta, ktorá centralizovaním politickej a ekonomickej moci a porušovaním základných ľudských práv spôsobila masívny útek obyvateľov krajiny do susedného Thajska. O brutalite vojenského režimu a potláčaní ľudských práv v tejto krajine sa snažíme informovať verejnosť na Slovensku. V Barme sme spolupracovali s Úniou barmských farmárov, ktorá zastupuje záujmy roľníkov v prípade konfiškácie ich pôdy bez náležitej kompenzácie. Rovnako sme podporovali iniciatívu Movement for Democracy Current Forces, ktorú založili bývalí politickí väzni a vyškolili 120 zástupcov občianskych iniciatív a študentov na tému aktívne občianstvo, identita a kultúra, dialóg a riešenie konfliktov.
Viac

Bielorusko

Našim cieľom v Bielorusku je rozšíriť prístup verejnosti ku kvalitnej žurnalistike, informáciám o udalostiach v krajine a analýzam politickej situácie. Podporujeme preto novinárov z nezávislých bieloruských médií. Aj keď vláda urobila niektoré pozitívne reformy, politický systém naďalej zostáva autoritársky a porušuje ľudské práva. V rámci našich aktivít sme zorganizovali návštevu skupiny nezávislých bieloruských novinárov na Slovensku, kde sa stretli s predstaviteľmi štátnej správy, neziskových organizácií, šéfredaktormi novín, spisovateľmi, podnikateľmi, politikmi a predstaviteľmi stredného a vysokého školstva. Rovnako sme zorganizovali študijné cesty pre zástupcov mimovládnych organizácií na tému vzdelávanie, kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj regionálnych iniciatív.
Viac

Čína

Od roku 2008 pravidelne poukazujeme na porušovanie ľudských práv v Číne. Od tohto času sme zorganizovali množstvo diskusií a podujatí s cieľom podporiť u širokej verejnosti aktívny občiansky postoj a vyjadrenie solidarity s ľuďmi v nedemokratických krajinách. V roku 2009 sme pred čínskou ambasádou v Bratislave spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami zorganizovali spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia masakru na námestí Tien-an-men v Pekingu v Číne. Rovnako tak sme boli prítomní pred Prezidentským palácom počas prijatia čínskeho prezidenta Chu Ťin-tchaa vtedajším slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom a demonštrovali za dodržiavanie ľudských práv v Číne.
Viac

Kuba

Aktivity na podporu politických väzňov a nezávislých intelektuálov na Kube vyvíjame od konca roka 2002. Pravidelne podporujeme rodiny politických väzňov, distribuujeme knihy nezávislým knižniciam, ako aj expertné materiály o slovenskej transformácii nezávislým intelektuálom. Vysielame na Kubu novinárov a odborníkov na oblasť transformácie a spolupracujeme s nezávislými kubánskymi učiteľmi, ekonómami, ako aj s neformálnymi vzdelávacími centrami. Na Slovensku organizujeme verejné podujatia, premietania a diskusie zamerané na problematiku porušovania ľudských práv na Kube.
Viac

Palestína

Vzhľadom na naše skúsenosti s organizáciou podujatí zameraných na posilnenie interkultúrneho dialógu a oblasť Blízkeho východu sme v roku 2009 spustili projekt využívajúci umenie ako spôsob, ktorým možno reflektovať sociálne, politické a kultúrne problémy. Slovensko navštívili tri mladé palestínske dobrovoľníčky, ktoré sa zúčastnili festivalu Arteterapia: Chránené územie, ktorý organizovalo Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici. V roku 2010 v rámci projektu Umením ku kultúrnemu dialógu navštívili koordinátorky mládežníckych projektov Človeka v ohrození Palestínu. Viedli workshopy zamerané na arteterapiu pre pracovníkov partnerskej organizácie WI´AM a pre skupiny osirelých detí, s ktorými WI´AM pracuje. Obe neskôr diskutovali o spoločensko-politickej situácii na Blízkom východe so žiakmi a žiačkami na stredných školách na Slovensku.
Viac

Slovensko

Na Slovensku sa intenzívne zapájame do vzdelávacích a advokačných aktivít, ktoré súvisia s podporou a ochranou ľudských práv. Monitorujeme a pripomienkujeme aktuálne legislatívne návrhy a zmeny týkajúce sa ľudskoprávnych tém, na ktorých organizácia pracuje. Okrem vzdelávacích a advokačných aktivít sa snažíme vytvárať priestor pre otvorenú diskusiu o aktuálnych problémoch z oblasti ľudských práv. V minulosti sme sa venovali témam obchodovaniu s ľuďmi, miestu menšín v slovenskej spoločnosti či zvyšovaniu účasti mladých ľudí na občianskom živote v ich komunite.
Viac