Prejsť na hlávný obsah

Kuba

Ľudské práva

Na ostrove pretrváva silné porušovanie ľudských práv a vláda vystavuje nezávislých novinárov, ľudsko-právnych a občianskych aktivistov silnému tlaku a represáliám. Našou snahou je, aby sa k obyvateľom dostávali nezávislé a pravdivé informácie.

Podporujeme prácu nezávislých novinárov, aktivistov, akademikov a vysokoškolských študentov. Prispievame k tomu, aby naše partnerské organizácie na ostrove mohli publikovať, vzdelávať, organizovať podujatia, workshopy a debaty na témy, ktoré súčasný režim nepodporuje.

Na Slovensko pozývame skupiny predstaviteľov partnerských centier, aby mohli slobodne diskutovať o výzvach a problémoch, nadobudnúť nové zručnosti a nápady pre rozvoj občianskej spoločnosti a demokratizáciu na Kube. Zároveň podporujeme šírenie povedomia o súčasnej situácii a porušovaní ľudských práv na ostrove medzi ľuďmi na Slovensku prostredníctvom verejných podujatí, premietaní a diskusií.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie