Prejsť na hlávný obsah

Barma

Ľudské práva

V Barme (súčasnom Mjanmarsku) vládne od šesťdesiatych rokov minulého storočia vojenská junta, ktorá centralizovaním politickej a ekonomickej moci a porušovaním základných ľudských práv spôsobila masívny útek obyvateľov krajiny do susedného Thajska. O brutalite vojenského režimu a potláčaní ľudských práv v tejto krajine sa snažíme informovať verejnosť na Slovensku. V Barme sme spolupracovali s Úniou barmských farmárov, ktorá zastupuje záujmy roľníkov v prípade konfiškácie ich pôdy bez náležitej kompenzácie. Rovnako sme podporovali iniciatívu Movement for Democracy Current Forces, ktorú založili bývalí politickí väzni a vyškolili 120 zástupcov občianskych iniciatív a študentov na tému aktívne občianstvo, identita a kultúra, dialóg a riešenie konfliktov.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie