Prejsť na hlávný obsah
27 jan 2022

Prvý hybridný festival Jeden svet, ale aj dlhodobá podpora učiteľov. Čo nám priniesol rok 2021 v oblasti globálneho vzdelávania?

Rok 2021 na oddelení Globálneho vzdelávania a ľudských práv by sme mohli označiť za rok stability, zlepšovania sa a rozvíjania spolupráce. Sme veľmi pyšní na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v druhom roku pandémie, v čase spoločenského vyčerpania.  

Našimi aktivitami sme zasiahli veľké množstvo ľudí, predovšetkým z prostredia vzdelávania, žurnalistiky, inštitúcií. Na festivale Jeden svet sa nám podarilo zmeniť systémové nastavenie inštitúcií smerom k vyššej miere zapojenia ľudí zo znevýhodneného prostredia.

Pevne veríme, že sme prispeli k tomu, aby ľudia s ktorými pracujeme, viac porozumeli svetu v súvislostiach, vedeli reflektovať svoje vlastné postavenie a zapojiť sa do riešení problémov, ako je klimatická zmena, migrácia, chudoba a mnohé ďalšie.  

Podporovali sme prácu učiteľov, aby videli svet v globálnych súvislostiach  

Aj v minulom roku sme pokračovali vo vydávaní vzdelávacích materiálov, ktoré podporujú učiteľov a učiteľky v kvalitnejšom vzdelávaní. Umožňujú im reflektovať na aktuálne témy a zároveň vytvárať rešpektujúce prostredie medzi deťmi.  

Celkovo sme pripravili 14 vzdelávacích publikácii, medzi ktoré patrí napríklad Globálne vzdelávanie v predmete Matematika, vzdelávacie materiály k výstave Voľba 2050, ale aj vzdelávací materiál Ako merať postojové zmeny vo výučbe. Tie si objednalo 1579 učiteliek a učiteľov pre 117 600 žiakov a žiačok.  

V roku 2021 sme pripravili vzdelávacie publikácie Globálne vzdelávanie v anglickom a maďarskom jazyku a Ako sa vyznať v informačnom prostredí 21.storočia. Dokončili sme tiež metodické materiály k dokumentárnym filmom k témam klimatická zmena – film Generácia Greta, migrácia maloletých – film Tieňohra a život s handicapom – Modelka Maddy. Viac o nich budete počuť už v tomto roku.  

Pokračovali sme aj v distribúcii vzdelávacích publikácií Globálne vzdelávanie v predmetoch Slovenský jazyk, Etická výchova a Geografia, ktoré si celkovo objednalo 2 330 učiteľov a učiteliek. Na základe dát, ktoré pri objednávaní vyplnili, tieto príručky zasiahli 178 205 žiakov a žiačok naprieč Slovenskom.   

Celkovo tak naše vzdelávacie publikácie pre pedagogický a odborný personál zasiahli 3 909 učiteľov a učiteliek a 295 805 žiakov a žiačok.  

Pomohli sme zlepšiť kompetencie 184 pedagogickým a odborným pracovníkom v témach chudoby, klimatickej zmeny, migrácie, ľudských práv, rodovej rovnosti alebo extrémizmu. Zorganizovali sme pre nich dva webináre, víkendové školenie a niekoľkomesačný kurz Globálne vzdelávanie v predmete matematika, ktorý kombinoval prezenčnú časť s e-learningom.  

Vzdelávacie materiály pre učiteľov je stále možné objednať si na našom webe.

Letná škola reflektovala systémové nedostatky a nerovnosť príležitostí 

Na druhom ročníku našej letnej školy sme počas piatich dní vytvorili bezpečný priestor, v ktorom sa narušilo vnímanie líderstva postaveného na individualizme a tlaku na výkon. Sústredili sme sa na zviditeľnenie dôležitosti kolektívu a spolupráce pri riešení výziev, ktorým čelíme. Reč bola hlavne o klimatickej zmene, chudobe a migrácii. Veľmi dôležitou súčasťou bolo naučiť sa reflektovať svoje vlastné postavanie vo svete a motiváciu prispieť k lepšej spoločnosti. Druhého ročníka letnej školy v Modre sa zúčastnilo 24 mladých ľudí z celého Slovenska. 

Pomáhali sme vidieť svet medzi riadkami 

V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami, ktorá sa sústredí na prácu s novinármi a budúcimi novinármi, sme usporiadali 19 vzdelávacích workshopov, seminárov a webinárov. Zúčastnilo sa ich 439 ľudí, ktorí majú, alebo budú mať možnosť pokrývať dôležité spoločenské témy nielen na Slovensku. Publikovali sme 2 vzdelávacie materiály, vrátane akademických textov. 

Aj v roku 2021 sme pokračovali v mediálnych spoluprácach s Hospodárskymi novinami (HN Globálne a HN Global Academy), Axel Ringier vydavateľstvom (Digital media campus) a Univerzitou Komenského v Bratislave (predmety Globálna rozvojová žurnalistika a Globálne výzvy). Nadviazali sme aj nové spolupráce s univerzitami v Nitre, Trnave a denníkom SME. Finančne sme podporili vyslanie novinárok a novinárov do Sýrie, Iraku, Portugalska, Poľska/Bieloruska a ďalších krajín.  

Máme radosť, že aj v minulom roku sme mali vlastnú kategóriu v Novinárskej cene s názvom Svet medzi riadkami, ktorá bola udelená za výborný článok o živote ľudí z Vietnamu na Slovensku a ich príbuzných v pôvodnej krajine, z dielne Denníka N. 

Podieľali sme sa na príprave mediálneho obsahu, ktorý čítali státisíce ľudí. K nemu sa najnovšie zaradil aj náš podcast Svet medzi riadkami, ktorý sme pripravili v spolupráci s denníkom SME. Prvá séria má 24 dielov a venuje sa globálnym témam, ako je napríklad migrácia, kolonializmus, globálna daňová architektúra, kritické myslenie, alebo rozvojová pomoc. Rozhodne odporúčame vypočuť.

V spolupráci s Hospodárskymi novinami a influencermi sme pripravili Múdre videá, ktoré nám zložité globálne témy pomohli komunikovať zrozumiteľne. Adela Banášová, Viktor Vincze, Fero Joke a komička Nasi, v sérii 6 videí vysvetľovali, čo je to migrácia, klimatická zmena, globálna daňová architektúra, dekarbonizácia priemyslu, alebo trvalo udržateľný rozvoj.

Prvý hybridný ročník Jedného sveta otvoril aj tému inklúzie 

V roku 2021 prebehol prvý ročník Jedného sveta v hybridnej podobe. Online formou bolo sprístupnených 45 projekcií, naživo v kinosálach 18 projekcií. 10 slovenských a českých filmov bolo sprístupnených pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených divákov. Prvýkrát sme zorganizovali špeciálne premietanie pre rodičov s deťmi, pre ktoré sme počas premietania filmu Moja afganská rodina pripravili vlastný program.  

V sprístupňovaní kultúry zdravotne znevýhodneným divákom, ľuďom bez domova, rodičom na materskej dovolenke alebo dôchodcom sme pokračovali aj v teoretickej rovine. Konkrétne sa nám podarilo presadiť novú prioritu do podpornej štruktúry Audiovizuálneho fondu – zvýšenie dostupnosti audiovizuálnych obsahov pre znevýhodnené skupiny divákov. 

Počas siedmych festivalových dní sme zaznamenali 12 191 online prehraní a živých návštev v bratislavských kinosálach. Online školských projekcií sa zúčastnilo 4 069 žiakov a žiačok z 99 škôl z celého Slovenska. 

Inšpiratívne debaty na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a objavujú sa vo filmoch sú už neodmysliteľnou súčasťou Jedného sveta. Po úspechu prvého online ročníka sme sa aj tento rok rozhodli pokračovať v  modeli online štúdia, ktoré náš program sprostredkovalo divákom a diváčkam na celom Slovensku. 24 online debát malo počas festivalu 41 538 videní. Festivalu sa zúčastnilo aj 14 hostí zo zahraničia a desiatky z domáceho prostredia.  

Teší nás, že kvalitu festivalu ocenili aj v zahraničí a Jeden svet bol prijatý za člena Human Rights Film Network, ktorá združuje ľudsko-právne festivaly z celého sveta. 

Podrobnejšia záverečná správa z festivalu Jeden svet 2021 je voľne dostupná na webe festivalu.

Jeden svet na želanie preniesol dokumenty do vašich obývačiek  

Komunitné premietanie Jeden svet na želanie aj minulý rok prinieslo filmový zážitok priamo do vašich domovov, záhrad, kaviarní, či kníhkupectiev. Počas celého roku sme uviedli 6 filmových noviniek, mnohé z nich víťazné filmy uplynulých ročníkov festivalu Jeden svet. Počas 193 komunitných premietaní ich videlo 2 383 ľudí z celého Slovenska.  

Komunitné premietanie si môžete počas celého roka usporiadať aj vy, návod nájdete TU.    

„Vykopli“ sme prvý Impact program festivalu Jeden svet  

V roku 2021 zahájil Jeden svet pilotnú edíciu nového formátu programu pre profesionálov s názvom Dni zmeny. Zámerom Dní zmeny bolo prepojiť slovenských a českých dokumentaristov s potenciálnymi donormi, neziskovými organizáciami, médiami, odborníkmi na konkrétne témy a dokumentárne kampane. Formát bol inšpirovaný partnerským holandským festivalom Movies That Matter.  

Impact days každoročne prepoja 3 až 5 dokumentaristických tímov s expertami na ich témy. Tí im počas niekoľkodňového workshopu pomáhajú pre ich dokumenty vytvoriť kampaň, ktorá vybaví ich film schopnosťou zarezonovať v spoločnosti, či dokonca spôsobiť spoločenskú zmenu.  

Víťazným projektom pilotných Dní zmeny sa stal film Po nás potopa producenta Romana Pivovarníka a režisérky Doroty Vlnovej. 

Umožnili sme filmárom vnímať migráciu bez stereotypov  

V spolupráci s UNHCR a Filmovou fakultou VŠMU sme pripravili ročný workshop pre študentov dokumentárnej réžie. V priebehu roka vznikli tri študentské filmy, ktoré si diváci mohli pozrieť v programe Jedného sveta 2021. Filmy sa venovali téme nelegálnej migrácie Slovákov v USA, stretu Aladdina, tureckého utečenca s ľuďmi na Slovensku a možnostiam migrácie mimo našej planéty.  

Zámerom projektu bolo podporiť mladú autorskú dokumentárnu tvorbu, ako aj pomôcť filmárom nájsť cestu k menej stereotypným rozmerom fenoménu migrácie. 

A to ani zďaleka nie je všetko… 

Predstavovali sme si rok 2050 

V komunikačnej kampani Predstavme si 2050 sme upriamili pozornosť na naše životy v kontexte klimatickej krízy. Zisťovali sme, ako ľudia na Slovensku vnímajú budúcnosť, čo ju bude podľa nich ovplyvňovať, ale aj čo sú ochotní spraviť preto, aby bola čo najlepšia.   

Do komunikačnej kampane sa zapojili ľudia a organizácie z prostredia kultúry, občianskej spoločnosti, vzdelávania a študentských radov. Jej súčasťou boli známe osobnosti ako Róbert Bezák, Lucia Pašková, Nikoleta Kováčová, Anna Karolína Schmiedlová ale aj bežní mladí ľudia, ktorí prostredníctvom transparentov na sociálnych sieťach vyjadrili svoju predstavu o budúcnosti. 

Kampaň nadväzovala na výstavu volba2050.world. Na sociálnych sieťach zasiahla 919 559 ľudí. Bolo o nej počuť aj v médiách, vrátane Denníka N, Rádia Express, Nového času, alebo Refresheru. Najsilnejším odkazom, ktorý priniesla, bolo, že viac ako polovica ľudí na Slovensku vníma svoju budúcnosť negatívne. Celkové výsledky si môžete pozrieť na www.predstavmesi2050.sk.  

Za spoluprácu na kampani ďakujeme študentkám Nexteria Leadership Academy.  

Voľba 2050  

Umelecko-vzdelávacia výstava Voľba 2050.world ukázala dôležitosť stabilného klimatického prostredia. Umelecky spracovala dva možné scenáre vývoja pre ľudstvo v kontexte klimatickej zmeny. Prvým z nich je vývoj založený na našom doterajšom prístupe. Druhý scenár predstavuje pozitívny vývoj, ktorý by vzal do úvahy odporúčania svetovej vedeckej komunity. Výstavu tvoria kresby, videá, objekty a dve časové osi vyobrazené v priestore. Súčasťou sú aj vzdelávacie materiály pre školy, ktoré vznikli aj v spolupráci s organizáciou EduDrama. Výstava v priestoroch Novej Cvernovky trvala od novembra 2020 do júna 2021 a na webe je stále aktuálna. Od marca 2022 sa presunie do Košíc.    

 Výstava vznikla v spolupráci s iniciatívou Nestrácajme čas a Nadáciou Cvernovka.   

Čo majú ženy spoločné s migráciou? 

Pri príležitosti Medzinárodného dna žien sme spustili kampaň Ženy a migrácia. Upozornili sme ňou na rodové aspekty migrácie a to, ako ženy vplývajú na samotnú migráciu. Pozreli sme sa aj na to, aký majú ženy dopad na komunity a čo zažívajú ženy v pohybe. Kampaň sa sústredila na príbehy troch silných žien zo Sýrie, Kene a Slovenska, ktoré poznačila migračná skúsenosť. Tieto ženy sú vzorom pre ich komunity a dodávajú silu ďalším dievčatám a ženám vo svojom okolí.  

Kampaň na sociálnych sieťach zasiahla 683 048 ľudí.

Odštartovali sme spoluprácu so Slovenskou národnou galériou 

Veľmi nás teší, že o spoluprácu s nami majú záujem aj inštitúcie ako je Slovenská národná galéria. Spoločne sme začali pracovať na vzdelávacích materiáloch, ktoré prispejú k lepšiemu porozumeniu migrácie ako fenoménu, ktorý má vplyv na náš život a formuje, kým vlastne sme. Vytvorili sme výtvarnú rozcvičku a vzdelávacie materiály, ktoré budeme distribuovať do škôl už v marci 2022.  

Klimatická zmena na Gymnáziu Púchov 

Pri našej práci tiež máme vždy veľkú radosť z toho, že stretávame ľudí, ktorí sa snažia neustále zlepšovať a priniesť viac porozumenia svetu pre mladšie generácie. Takým prípadom je aj Gymnázium Púchov, s ktorým sme rozbehli projekt zameraný na klimatickú zmenu. Spoločne sme revidovali vzdelávacie plány a začali sme s prípravou nových vzdelávacích podkladov, ktoré umožnia učiť o klimatickej zmene v súvislostiach, systémovo a s prepojením na človeka. Výsledky budú vidieť až v roku 2022, ale už teraz nás táto spolupráca veľmi teší.  

Cez subgranty sme podporili tri organizácie 

V roku 2021 sme vyhlásili sub-grantovú výzvu k téme migrácia. Víťazne z nej vzišli tri organizácie. Venovali sa témam migrácie, identity, rozmanitosti a medzikultúrnemu dialógu. 

Priložili sme ruku k vzniku webu Fakty o klíme 

Na jar sme finančne prispeli k vzniku webu nabitého informáciami, infografikami a vizualizáciami dát týkajúcich sa klimatickej zmeny s názvom www.faktyoklime.sk. Tak isto sme spolu s Faktyoklime.cz zorganizovali webinár pre novinárov k tomu, ako pracovať s týmto webom, čo od neho môžu očakávať, ale aj o konkrétnych dátach v téme klimatickej zmeny. 

Na záver pár viet o nás 

V roku 2021 sme viedli 25 projektov od donorov z Európskej únie, slovenských inštitúcií, firemných nadácií, VÚC a mesta Bratislava. Spolupracovali sme s približne 60 organizáciami, inštitúciami, vzdelávacími aktérmi a firmami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.  

To, čo nám umožňuje robiť našu prácu, je fantastický tím ľudí a aktuálne stabilné financovanie. Na oddelení Globálneho vzdelávania a ľudských práv pracovalo stabilne 10 výborných a schopných ľudí, pričom externe sme spolupracovali s ďalšími približne 70 ľuďmi. Podarilo sa nám udržať podporný tím v administrácii, komunikácii a odbornosti. Aj to nám umožnilo napredovať a rozvíjať naše aktivity smerom ku kvalite a vyššiemu dopadu.  

A aký bude rok 2022?  

V roku 2022 nás na oddelení čakajú výzvy súvisiace so zabezpečením inštitucionálneho financovania do budúcna. Tešíme sa na veľké množstvo aktivít a práce pri podpore pedagogického a odborného personálu na slovenských školách, či už to bude v spolupráci s Gymnáziom Púchov, SNG, alebo v samostatnej réžii. Pre novinárov máme pripravené veľké množstvo vzdelávacích aktivít, podporu pre ich činnosť, ale aj podporu v tvorbe kvalitného mediálneho obsahu. Taktiež sa veľmi tešíme, ako budeme pracovať na tom, aby sa vo verejnej debate objavovali témy, ktoré už 22 rokov prináša festival Jeden svet.  

Čaká nás toho veľa, buďte pritom s nami.  

Dáta a hodnotenia vychádzajú z prihlasovacích dotazníkov, objednávkových formulárov, monitorovacích a analytických systémov, monitoringu médií, spätných väzieb a externých evaluácií. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet