Prejsť na hlávný obsah
09 okt 2020

Človek v ohrození predstavuje novú príručku etickej výchovy

Po veľkom úspechu príručky pre slovenský jazyk prichádza do škôl príručka etickej výchovy. Človek v ohrození prostredníctvom nej do tried originálnym spôsobom prináša témy globálneho vzdelávania. Pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska je k dispozícii 400 výtlačkov. Objednávať si ju môžu aj v elektronickej podobe.

Na príručke je výnimočné, že jej autorkami učiteľky priamo z praxe. Tie totiž najlepšie vedia posúdiť, čo im vo vzdelávaní chýba a kde sú jeho medzery.

Etická výchova vytvára priestor na rozvoj kritického myslenia a podporu mladých ľudí v tom, aby skúmali svet okolo seba a formovali si vlastné hodnotové preferencie. Je to cesta náročná, zároveň však nesmierne dôležitá a zaujímavá.

Katarína Komenská, odborná garantka príručky

Aké konkrétne témy príručka otvára?

Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha podporiť učiteľov vo vzdelávaní. Na hodinách etickej výchovy budú vďaka príručke žiaci preberať napríklad tieto témy:

Toto sú len niektoré z tém, ktoré príručka prináša do škôl. Benefitom pre učiteľov je, že všetky sú priamo prepojené s učivom etickej výchovy. To im umožňuje jednoducho tieto témy začleniť do svojich hodín.

Príručky globálneho vzdelávania v slovenskom jazyku a etickej výchove.

Čo prináša globálne vzdelávanie do škôl?

Globálne vzdelávanie prináša do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v našom bezprostrednom okolí. Reaguje tak na to, že dôsledky nášho správania sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú aj na životy ľudí v iných krajinách.

Učitelia a učiteľky nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Stávajú sa svedkami originálnych riešení na zložité otázky. Deti najviac oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať.

Metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová

Prepája teóriu s praxou a vťahuje deti priamo do navrhovania reálnych riešení. Spoznávanie sveta cez vlastné životné situácie v deťoch prebúdza zvedavosť a snahu meniť veci vo svojim okolí. Namiesto memorovania štandardných tém z osnov si deti rozvíjajú svoje argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa tak učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.

Ciele udržateľného rozvoj v príručke.

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet