Prejsť na hlávný obsah
24 jún 2020

Namiesto poučiek učia deti kriticky myslieť. Človek v ohrození rozdáva 700 praktických príručiek slovenčiny

Človek v ohrození prináša do škôl príručku slovenského jazyka, ktorá priamo prepája učivo z osnov s témami globálneho vzdelávania. Najnovšia príručka slovenčiny je na tomto odkaze dostupná učiteľom z celého Slovenska. Objednať na svoje vyučovacie hodiny si ju môžu online alebo v tlačenej podobe.

Príručka vznikla v spolupráci so štyrmi slovenskými učiteľkami. Tie učivo slovenčiny originálne prepojili s témami migrácie, klimatických zmien, rodovej rovnosti, globalizácie či chudoby. Svojim kolegom a kolegyniam ukazujú prepojenia medzi globálnymi a lokálnymi javmi v našej spoločnosti.

„Nechceme vyučovať encyklopedické informácie a definície z jazykovedy, pre bežný život nie sú potrebné. Nie je dôležité vedieť rozdeliť súvetia podľa poučky, ale napríklad rozpoznať nelogickosť výpovede, zavádzanie, manipuláciu – a adekvátne na ňu upozorniť.”

autorky príručky

Praktické aktivity z príručky deti vťahujú priamo do vyučovacieho procesu a prebúdzajú ich záujem o tento stále pomerne neobľúbený, no veľmi dôležitý predmet. Frontálny prístup učitelia menia za partnerský prístup. Deti sa prostredníctvom aktivít môžu zamyslieť nad tým, ako vo svojom meste spropagovať napríklad aj pomalú módu (tzv. slow fashion).

Pri precvičovaní slovnej zásoby a objavovaní citovo zafarbených slov hľadajú spoločne odpovede na to, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa v našej spoločnosti stávajú terčom výsmechu. Prostredníctvom diela J.G. Tajovského — Maco Mlieč diskutujú o porušovaní ľudských práv. Škola sa tak stáva miestom, kde dostávajú priestor premýšľať nad témami, ktoré často vnímajú len cez médiá.

Namiesto memorovania štandardných tém z kurikula si deti rozvíjajú svoje argumentačné a komunikačné zručnosti, kritické myslenie či tímovú spoluprácu. To sú zručnosti, v ktorých na základe medzinárodných testov naďalej zaostávame a v systéme nášho vzdelávania zostávajú podceňované. Deti sa však vďaka nim učia nielen formovať vlastný názor ale zároveň byť empatickými voči názorom svojich spolužiakov.

GV Príručka_slovenčina

Koncept globálneho vzdelávania hovorí o neustálom prepájaní sveta, v ktorom žijeme. Dôsledky našich činov či myšlienok sa dnes šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách rovnako ako na ten náš na Slovensku.

Ak chceme, aby sa mladá generácia vedela v tomto rýchlom, prepojenom a vzájomne previazanom svete lepšie orientovať a pozitívne ho ovplyvňovať svojimi rozhodnutiami, potrebuje mu rozumieť. Najnovšia príručka slovenčiny k tomu prepájaním učiva s praxou aktívne vedie.

V tomto článku sa dozviete viac o tom, prečo si príručku zamilujú aj deti na školách.

Príručka vznikla v rámci projektu Učíme sa v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie