Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti v Keni (2011-2012)

p1130526Mladí Keňania tak vďaka vlastnej pestovateľskej činnosti a potravinovej produkcie na školách spestria stravu v školských jedálňach. Zároveň si takto zvýšia vlastnú odbornú pripravenosť. Absolventi a absolventky škôl si do ďalšieho života odnesú cenné poznatky poľnohospodárskej teórie aj praxe. K medzinárodnému roku lesov (2011) prispejeme aj zakladaním lesných škôlok. Dlhodobým cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu príjmovej a potravinovej bezpečnosti miestneho obyvateľstva.

Keňa patrí k rýchlejšie sa rozvíjajúcim krajinám Subsaharskej Afriky, avšak naďalej zápasí s problémami typickými pre rozvojové štáty. Väčšina vidieckeho obyvateľstva je závislá od poľnohospodárstva, a živí sa predajom potravín. Problémom je nedostatočné vzdelávanie v agrosektore a tým pádom neschopnosť mladých ľudí vidieť svoju budúcnosť v tejto oblasti. Riešením sa stáva odchod do veľkých miest, kde často končia v slumoch.Tam ich „pracovnú náplň“ tvoria divoké zákony ulice. Ani na vidieckych školách však deti nemajú ideálne podmienky na vlastný rozvoj a sebarealizáciu. Stravujú sa prevažne kukuricou a strukovinami, čo nie je dostatočne výživná strava

V našom projekte sa zameriavame na riešenie spomínaných problémov formou:p1150879

  •   zvyšovania znalostí moderných poľnohospodárskych techník u žiakov a miestnych komunít
  • využitia potenciálu školských areálov na tvorbu záhrad a pestovanie pestrejšej palety plodín v areáloch školy
  • vybudovania zariadení na zachytávanie dažďovej vody v období dažďov a zavlažovanie v období sucha
  • vybudovania skleníkov na pestovanie určitých druhov zeleniny
  • vytvorenia internetovej siete agriklubov na vytvorenie platformy pre výmenu skúseností medzi školami
  • zakladania lesných škôlok na pestovanie drevín

 

galéria:

{phocagallery view=category|categoryid=5|limitstart=0|limitcount=0}

 

 

Info o oblasti

Mapa oblasti

 

Projekt je implementovaný v spolupráci s keňskou partnerskou organizáciou SEANET International a finančnou podporou SlovakAid.

slovak aid logo

seanetlogo