Prejsť na hlávný obsah
30 jún 2016

Z komunitných centier: Vydávame metodickú príručku Nebo, peklo, raj…

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a v spolupráci s poisťovňou Kooperatíva sa od začiatku roka 2016 konali stretnutia detí zo sociálne vylúčených lokalít k téme násilia.

Z týchto stretnutí vznikla metodická príručka Nebo, peklo, raj…, ktorú dávame do pozornosti všetkým komunitným pracovníkom, terénnym sociálnym pracovníkom, učiteľom a všetkým, ktorí pracujú s deťmi a považujú tému násilného správania za dôležitú a potrebnú riešiť.

Pri práci v marginalizovaných rómskych komunitách sa pracovníci pôsobiaci v týchto lokalitách často stretávajú s rôznymi formami násilného správania.

Násilie môže mať mnoho podôb a jeho aktéri i obete reagujú na jeho prítomnosť mnohokrát inak ako majorita, a teda inak ako by očakávali pracovníci v pomáhajúcich profesiách. Takéto poznanie môže viesť ku sklamaniam, konfliktom, ale i k vyhoreniu pracovníkov, učiteľov.

Naša príručka má za ambíciu nie len nastoliť tému násilia v marginalizovaných a chudobných lokalitách na Slovensku, ale aj nadviazať dialóg medzi lektormi a lektorovanými, teda deťmi.

Príručku si môžete stiahnuť tu.

banner 320x100

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie