Prejsť na hlávný obsah
08 jún 2016

Vzdelávame budúcich učiteľov: Ako zakomponovať globálne témy do dejepisu?

Koncom mája sme spolu so študentmi z katedry histórie Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach na seminári v príjemnom prostredí Levočskej doliny hovorili o tom, ako zakomponovať princípy globálneho vzdelávania do vyučovania.

IMG 0710

Budúci učitelia dejepisu vďaka našim lektorom Andrejovi Návojskému a Martinovi Krížovi získali nielen tipy, ako na vyučovaní pracovať s globálnymi prepojeniami, ale aj praktické zručnosti, ako vedomosti v kontexte širších udalostí prenášať do svojej učiteľskej praxe.

„Študentom sme priblížili, čo to globálne vzdelávanie je a o čo je jeho cieľom. Na príkladoch z dejepisu sme si spolu s nimi napríklad ukázali modelovú hodinu, v rámci ktorej sme im predstavili možnosti ako do nej zahrnúť prvky globálneho vzdelávania. Najskôr boli v pozícii žiakov študenti, potom lektori . „Prvá hodina bola ukážkou toho, ako vyzerá „spackaná hodina“. Druhá hodina zasa ukážkou toho, ako vyzerá vyučovanie dejepisu postavené na princípoch globálneho vzdelávania,“ približuje koordinátor projektu Juraj Jančovič.

V rámci „spackanej hodiny“ robili lektori zámerne chyby, aby zistili, či si ich študenti všímajú a aby ich spolu s nimi mohli následne rozdiskutovať. „Učiteľ napríklad nenechal študentov sa nad vecami kriticky zamyslieť, zaujal k téme svoj vlastný postoj a následne študentov navádzal vydávať sa len jedným smerom, v rámci hodiny nepodnecoval interakciu študentov a neposkytol priestor na diskusiu,“ ilustruje Juraj príklady, ktoré mali študentov upozorniť na chyby pri výučbe.

Tí si následne spolu s lektormi rozobrali, aký efekt na nich dané postupy mali, či to, aký zmysel vlastne má postupovať inak, a síce – rozvíjať v študentoch schopnosti myslieť kriticky a aj mimo zaužívaných rámcov.

IMG 0715

IMG 0750

IMG 0797

„Študenti mali zároveň možnosť vytvoriť si vlastné vyučovaciu hodinu. Pre inšpiráciu sme im priniesli metodické príručky, ktoré sme vydali. Rovnako mohli prísť s vlastnými aktivitami. Aj vďaka nim mohli zisťovať, že napríklad dejiny nie sú len čierno-biele, ale sú pestrejšie. Že napríklad v Druhej svetovej vojne nebola len jedna skupina ktorá trpela, ale boli ich viacero. Aj preto jeden z odkazov nášho semináru spočíval v tom, že by sme sa mali vyvarovať zovšeobecnení. Že nie je dôležitá len „veľká“ história, ale aj tá „malá“ – teda história konkrétnych miest, osád, dedín,“ pripomína koordinátor projektu.

Podľa jeho slov dostal program semináru, ako aj lektori vďačnú a pozitívnu spätnú väzbu. „Mnohí študenti sa pýtali, kde môžu získať viac informácií o globálnom vzdelávaní, aké iné semináre a kurzy k téme globálneho vzdelávania ešte ponúkame. Odchádzali nabudení, čo bol aj náš zámer – namotivovať mladých ľudí, ukázať im aj iné perspektívy a dať do rúk základné nástroje pre tých budúcich učiteľov, ktorých globálne vzdelávanie zaujalo,“ hodnotí na záver Juraj.

IMG 0789

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie