Prejsť na hlávný obsah
05 okt 2018

Vzdelávací projekt Svet medzi riadkami bol ocenený ako jeden z najlepších v Európe

Pre novinárov je dôležité sa vymaniť zo stereotypného zmýšľania a uvažovať o svete ako o prepojenom celku. Práve k tomu im pomáha vzdelávací program Svet medzi riadkami, ktorý bol nedávno ocenený v súťaži Global Education Innovation Award.

Súťaž organizuje medzivládna sieť GENE (Global Education Network Europe) združujúca ministerstvá a iné relevantné vzdelávacie inštitúcie zaoberajúce sa takzvaným globálnym vzdelávaním. Porotcovia vyberali z desiatok prihlásených projektov z celej Európy, pričom Svet medzi riadkami sa dostal do prvej sedmičky ocenených. „Sme nesmierne radi, že sa naša snaha dočkala takéhoto ocenenia, určite nás to potlačí k ďalším zlepšeniam,“ hovorí spoluautor programu Peter Ivanič.

Cieľom súťaže je pomôcť iniciatívam, ktoré do globálneho vzdelávania prinášajú inovácie a posúvajú ho vpred. Autori projektu Svet medzi riadkami vychádzajú zo skutočnosti, že v dnešnom globalizovanom svete by sa novinári  nemali sústrediť osobitne len na domáce či zahraničné dianie. Udalosti za hranicami Slovenska sa dotýkajú aj nás a ovplyvňujú domáce dianie viac, než by sme čakali.

„Globalizácia by sa mala v žurnalistike odzrkadľovať. Už nemôžeme len tak rozdeľovať správy na ‚domáce‘ a ‚zahraničné‘, ale snažíme sa so študentmi hovoriť skôr o ‚globálnom‘ spravodajstve,“ vysvetľuje spoluautorka projektu Stanislava Luppová z Hospodárskych novín, ktoré sú partnerom programu. Neoddeliteľnou súčasťou globálnej žurnalistiky je navyše aj jej rozvojový aspekt, ktorý sa sústredí na témy ako klimatická zmena, chudoba, migrácia alebo ľudské práva menšín.

„Cieľom je, aby novinári vykročili zo svojich naučených pohľadov a zistili, že existuje ešte mnoho ďalších – opomenutých. Mali by vedieť nazerať medzi svoje vlastné riadky a pozastavovať sa nad tým, či sa im medzi ne pri ich tvorbe  nevkrádajú ich vlastné postoje či predsudky,“ dodáva Peter Ivanič.

Svet medzi riadkami neostáva len pri teórii. Autori programu o globálnej a rozvojovej žurnalistike už niekoľko rokov prispievajú k vzdelávaniu budúcich novinárov na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, ku ktorým sa v tomto semestri pilotne pridajú aj budúci žurnalisti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V rámci programu vyšli viaceré publikácie, vrátane príručky Obrazy menšín v našich hlavách, ako aj série článkov, z ktorých dve boli nominované na Novinársku cenu.

Program Svet medzi riadkami zastrešuje nezisková organizácia Človek v ohrození, na jeho realizácii sa však podieľa viacero partnerov, predovšetkým Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave či Hospodárske noviny. Jeho realizáciu spolufinancujú SlovakAid, EuropAid a DG Justice.

 

Pre viac informácií kontaktujte: frederika.hazeova@clovekvohrozeni.sk

Aktuálne info aj na FB stránke projektu https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Ďalšie informácie o projekte www.svetmedziriadkami.sk

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie