Prejsť na hlávný obsah
24 jan 2022

Vzdelanie ako cesta k posilneniu a slobode pre mladých v Libanone

Pod vplyvom ekonomickej krízy si mladí ľudia v Libanone uvedomujú, že vzdelanie je dôležitý nástroj, ktorý im do budúcna zabezpečí zamestnanie a lepšie pracovné príležitosti. Taktiež mladých emancipuje a pomáha im rozoznať ich silné stránky a budúce ciele.

Len približne 21% libanonskej populácie má ukončené univerzitné vzdelanie či iné vzdelanie vyššieho stupňa. Hlavným dôvodom, prečo mládež v Libanone nepokračuje v štúdiu na univerzite či vyššej odbornej škole sú rôzne prekážky vo vzdelávaní, vysoké poplatky za štúdium, ale aj to, že sa zamestnajú, prípadne si založia rodinu. Avšak aj v prípade, že vyššie vzdelanie dosiahnu, väčšina mládeže (libanonského aj nelibanonského pôvodu) nemá dostatočné skúsenosti či znalosti na to, aby rozbehli svoj vlastný biznis či sa zamestnali vo vybranom odbore.

Náš prebiehajúci projekt v Tripolise sa preto zameriava na študentov a študentky univerzít, pre ktorých sme zorganizovali aj podnikateľské workshopy. V rámci nich získali možnosť rozbehnúť vlastný podnikateľský nápad. Učili sa základy účtovníctva, rozpočtovania, marketingu a plánovania, všetko pod vedením skúsených profesionálov. Častokrát to nie je nedostatok originálnych nápadov či motivácie, čo študentom a študentkám zabráni v uskutočnení ich plánov. Zastaví ich väčšinou nedostatok financií a investorov. Aj z tohto dôvodu mali študenti a študentky možnosť na záver workshopu svoje podnikateľské nápady prezentovať. Dva najlepšie projekty, ktoré sú zároveň šetrné k životnému prostrediu, budú ocenené sumou tisíc dolárov, ktorá im pomôže myšlienku rozvinúť a rozbehnúť podnikanie.

Podpora aj pre stredné školy

Keď sa pozrieme na stredné školy, podiel mládeže, ktorá ukončuje vzdelanie na tejto úrovni, je ešte nižšie, len približne 15%. V rámci aktivít zameraných na študentov a študentky stredných škôl sa mladých ľudí snažíme motivovať k tomu, aby sa prihlásili na vysokú školu a pripravujeme ich na ďalšiu akademickú dráhu. Dôraz kladieme predovšetkým na praktické vedomosti, akými sú komunikačné a digitálne zručnosti či lekcie cudzieho jazyka. Zároveň študentov a študentky, ktoré sa nachádzajú v dvanástom ročníku a čakajú ich libanonské bakalárske skúšky, pripravujeme na ich úspešné absolvovanie. Učitelia z Tripolisu v rámci tejto podpory dávajú po škole študentom a študentkám extra hodiny matematiky, fyziky, sociológie a ďalších predmetov.

Najviac zraniteľná libanonská a utečenecká mládež od rodiny, ale ani zo školy nedostáva dostatočné informácie, ktoré by im pomohli zorientovať sa v možnostiach ďalšieho vzdelávania či uplatnenia na pracovnom trhu. A kvôli zložitej situácii doma premýšľa veľa mladých nad tým, že získa vzdelanie v zahraničí. Naše online orientačné stretnutia im pomáhajú lepšie spoznať vzdelávacie programy a možnosti štipendií či už v Libanone, ale aj v zahraničí. V rámci pomoci dostať sa na zahraničné univerzity, majú študenti a študentky možnosť zložiť jazykové skúšky DELF a IELTS, ktoré im umožnia získať certifikát deklarujúci požadovanú úroveň anglického a francúzskeho jazyka. Náklady na skúšky sú pokryté v rámci programu.

Hlavným cieľom týchto aktivít je predovšetkým povzbudiť a motivovať mladých k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu a zároveň mali dostatok informácií, ktoré im pomôžu správne si vybrať vzdelávací odbor.

Projekt AEEE Youth – Access to Education, Employment and Entrepreneurship for vulnerable  Lebanese and Syrian youth in Lebanon (v preklade prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a podnikaniu pre zraniteľnú libanonskú a sýrsku mládež) realizujeme v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou SEED National. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci projektu HOPES-LEB a implementovaný prostredníctvom German Academic Exchange Service (DAAD), Campus France a Nuffic.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie