Prejsť na hlávný obsah
04 nov 2020

Viac ako pol milióna detí na Ukrajine vyrastá v násilí a strachu

Na Ukrajine nepracujeme iba so seniormi. Od tejto jesene začíname pomáhať aj deťom, mladým ľuďom a ich rodičom, ktorí žijú v Doneckej oblasti.

Napriek výraznému poklesu počtu civilných obetí v roku 2019 sú humanitárne potreby v týchto oblastiach akútne pre približne 3,4 milióna ľudí. Konflikt na Ukrajine trvá šiesty rok a denné ostreľovanie, prítomnosť nášľapných mín a nevybuchnutých munícií negatívne ovplyvňuje fyzické a vo veľkej miere psychické zdravie obyvateľov žijúcich v blízkosti kontaktnej línie v Doneckej a Luhanskej oblasti.

Neustály stres z vojny má vážne následky

Medzi ľuďmi, ktorí žijú v oblastiach postihnutých konfliktom, môžeme vidieť štyri rôzne typy vážnych následkov:

Potreba ochrany a bezpečia patria k tým najvážnejším, spolu s vodou, hygienou, potravinovou bezpečnosťou a živobytím, ako aj prístupom k zdravotníckym službám, bývaniu a vzdelaniu. Keď sa skombinujú nedostatky takýchto základných potrieb, vyúsťuje to do akútnej psychickej traumy.

Najbežnejšími problémami v správaní detí vo veku od 13 do 18 rokov sú porucha koncentrácie, strach a agresivita.

Strach z eskalácie konfliktu, denné riziko zranenia a obmedzenie voľného pohybu môžu ďalej viesť k závažným problémom v oblasti psychického zdravia a vyžadujú si ochranu a humanitárnu pomoc pre konfliktom-postihnuté obyvateľstvo.

Deti a mládež na východe Ukrajiny trpia mnohými z týchto nepriaznivých konfliktov z dôvodu prebiehajúceho konfliktu. Celé rodiny tu trpia psychickou traumou. Generácia viac ako pol milióna detí – viac ako 16% ľudí je v núdzi – vyrastá obklopená násilím a strachom, čo bude mať dlhodobý vplyv na ich budúcnosť a na sociálnu štruktúru krajiny.

Poškodených tu bolo 119 škôl, čo deti prinútilo študovať na diaľku. Zhruba 54,9 tisíc vnútorne násilne vysídlených detí bolo zaradených do iných škôl, ktoré sa nachádzajú v bezpečnejších oblastiach.

Dospievajúci a mladí ľudia sú vystavení riziku, že sa u nich rozvinú negatívne mechanizmy na zvládanie stresu, vrátane zneužívania alkoholu a drog, ako aj neusporiadaného sexuálneho života, čo rapídne zvyšuje riziko nákazy HIV / AIDS.

Najbežnejšími problémami v správaní detí vo veku od 13 do 18 rokov sú porucha koncentrácie, strach a agresivita.

Nasledujúci rok budeme preto pomáhať deťom

Náš nový projekt na Ukrajine sa zameriava na niekoľko kategórií detí v ťažkých životných podmienkach. Patria medzi ne:

Dôležité bude riešiť prekážky, ktoré bránia poskytovaniu pomoci týmto zraniteľným skupinám, ako napríklad:

V oblasti, kde budeme pôsobiť, sú tímy vyškolených a skúsených psychológov už integrované priamo do vzdelávacích zariadení a centier. Pracujú pritom nielen s deťmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi.

Centrá, v ktorých pôsobia, sú však často zdevastované, poškodené, alebo nemajú dostatok potrebných materiálov a pomôcok. Je tiež náročné financovať psychológov a odborníkov, ktorí môžu rodinám a deťom pomáhať.

V najbližších dňoch budeme preto najskôr pracovať na rekonštrukcii 5 a vybavení 15 sociálnych centier zameraných na podporu detí. Vďaka tomu bude mať približne 5000 detí žijúcich v konfliktných oblastiach lepší prístup k psychosociálnej podpore v bezpečnejšom a dôstojnejšom prostredí, s vhodnými a potrebnými pomôckami.

Následne budeme s pomocou odborníkov a psychologických pracovníkov poskytovať psychosociálnu podporu deťom, mladým, ale aj ich rodičom, aby mohli lepšie zvládnuť traumatizujúce následky vojny. Psychológovia, s ktorými budeme pracovať, majú odbornosť v detskej psychológii, pedagogickej psychológii, ako aj psychoterapeutické vzdelanie a príslušné odborné zručnosti.

Projekt na Ukrajine realizujeme vďaka podpore SlovakAid, v spolupráci s organizáciou Zaporizhia Regional Fund Child Smile.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie