Prejsť na hlávný obsah
15 nov 2016
V kategóriach

V Paríži žiadame transparentnosť (nielen) Eximbanky

Dnes na stretnutí OECD skupiny pre exportné úvery s predstaviteľmi občianskej spoločnosti prednesie kampanierka Človeka v ohrození Dana Mareková odporúčania na zvýšenie transparentnosti exportných kreditov. Tieto verejné prostriedky, ktoré sú určené na projekty v krajinách s nestabilnou ekonomikou, často unikajú verejnej pozornosti.

Nakoľko Eximbanka SR a jej podobné agentúry sú verejnými inštitúciami, vzťahuje sa na ne legislatíva o slobodnom prístupe k informáciám aj Aarhuský dohovor, ktorý rieši prístup k environmentálnym informáciám. Preto je potrebné, aby exportné úverové agentúry, vrátane Eximbanka SR, poskytovali verenosti informácie o projektoch, o ktorých rozhodujú, v čase, keď sú ešte všetky možnosti otvorené.

Transparentnosť je dôležitá na zabezpečenie kvalitného rozhodovania, aby nestrádali komunity a životné prostredie v krajinách, kde je takto podporovaný export určený, ale aj preto, aby nebol ohrozený verejný rozpočet. Ak exportná agentúra podporí ekonomicky stratový projekt, môže exportér žiadať o vyplatenie prostriedkov, ktoré mu dlhujú v krajine určenia z našich verejných zdrojov.

Takýto projekt sa pred pár týždňami podarilo zastaviť v čiernohorskej Pljevlje, kde išlo o ekologicky aj ekonomicky vysoko rizikovú hnedouhoľnú elektráreň. Aj v tomto prípade aktivisti a mimovládne organizácie, vrátane Človeka v ohrození, VIA IURIS a siete Bankwatch, napojené na miestne komunity, ktoré by boli projektom dotknuté, opakovane upozorňovali na riziká a exportným agentúram na Slovensku aj v Čechách poskytovali relevantné informácie.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet