Prejsť na hlávný obsah
09 mar 2017

Učíme sa reagovať. Aby násilie neostalo nepovšimnuté

„Čo si mi to navarila? Takéto jedlo mám jesť, keď na teba ťažko pracujem?“ „Máš veľký nos a pozri sa na tie svoje škaredé vlasy!“ Čo sa deje za dverami domácností, keď z nich počuť krik? A sú nadávky od spolužiakov zraňujúce? Ktoré najviac?

Často sa stretávame s násilným správaním, ktoré ale nevyvoláva žiadne reakcie okolia. Mnohokrát ho nik neoznačí ako nesprávne, nik ho neodsúdi, nik sa zraniteľnej osoby nezastane. Mnohí sa zmierili so situáciou tak, ako je.

„Práve splývanie násilia s každodennými aktivitami a starosťami bolo pre nás signálom, že toto správanie je natoľko bežné, až sa stalo súčasťou noriem v rodinách i v komunitách,“ vysvetľuje Petra Melikantová, odborná metodička sociálnych služieb z Človeka v ohrození.

V organizácii sme sa preto rozhodli vydať metodickú príručku, ktorá je zameraná na tému násilia a násilného správania sa. Dotýka sa najmä troch hlavných oblastí – domáceho násilia, šikanovania a obťažovania – a je určená pre školy a organizácie, ktoré pracujú s mládežou z vylúčených lokalít.

„Tvorili sme ju spoločne s mládežníkmi z komunitného centra v Roškovciach, ktorí v priebehu niekoľkých mesiacov absolvovali školenia a následne natočili hrané videá na témy násilného správania sa,“ dodáva Petra.

Ku každému z videí nájdete aj návod, ako s ním pracovať a zároveň aj návrhy na aktivity, ktoré približujú témy deťom.

Domáce násilie

Domáce násilie je v slovenskej spoločnosti stále tabu. Deti i mládež sa s ním často stretávajú, ale nemajú informácie, ako sa so situáciou vysporiadať. V segregovaných lokalitách býva hranica násilného správania často posunutá. Násilím sa riešia konflikty, postavenie jednotlivcov v skupine, presadzovanie seba samého či frustrácia. Toto naučené správanie deti imitujú a prenášajú do svojho života i školského prostredia. V prvej kapitole príručky sa preto venujeme domácemu násiliu páchanému na ženách a jej cieľom je, aby si deti osvojili zdravý prístup k takémuto správaniu.

Šikanovanie

Šikanovanie je častým javom a skoro každé dieťa bolo minimálne svedkom podobnej udalosti. Deti i mládež z málo podnetného prostredia majú skúsenosti s násilím v škole i mimo nej, a to na oboch stranách. Bývajú rovnako obeťami, ako aj agresormi. Príčin je pritom veľa. Každé dieťa, ktoré šikanuje, má svoje individuálne dôvody. Môže byť napríklad zanedbávané, žiť v agresívnej rodine alebo v rodine, v ktorej neplatia pravidlá a nedodržiavajú sa tresty. V druhej kapitole sa preto zameriavame na prevenciu a scitlivovanie žiakov na tému šikanovania.

Obťažovanie

Na Slovensku stále existuje vysoká tolerancia sexuálneho obťažovania, ktoré sa bagatelizuje, označuje za flirt alebo sa nad ním mávne rukou. Nie je zriedkavosťou, že za vinníka je označovaná práve žena, resp. dievča. Obvinenia z provokácie svojím oblečením, správaním či úsmevom sú takmer pravidlom. Preto je dôležité jasne označiť, čo je sexuálne obťažovanie a ponúknuť najmä mladým dievčatám spôsoby, ako sa brániť. Tomu sa venujeme v tretej kapitole.

BONUS

Stalo sa vám už, že ste boli svedkom rasovo motivovaného útoku a nevedeli ste, čo robiť? Deti z nášho komunitného centra v Roškovciach pripravili návod! Spolu s našimi dobrovoľníčkami z Nemecka a Talianska natočili video, ako postupovať. Je zamerané na nácvik nekomplementárneho správania, kedy nereagovaním na agresora môžeme podporiť obeť útoku bez toho, aby došlo k priamemu stretu či otvorenému konfliktu.

Metodiku si môžete stiahnuť TU.

V roku 2016 sme vydali aj príručku pre mladšie deti pod názvom Nebo, peklo, raj… Viac sa o nej dočítate TU.

Metodické príručky vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie