Prejsť na hlávný obsah
18 sep 2019

Stojíme za Klimaštrajkom: Dopady klimatickej krízy vidíme už dnes

Klimatická kríza je najväčšia výzva, ktorej dnes musí ľudstvo spoločne čeliť. Akékoľvek aktivity jednotlivcov, komunít, organizácií či štátov nič neznamenajú, pokiaľ nebudú robené spoločne. Preto sa aj my v organizácii Človek v ohrození pridávame ku zástupu ľudí a inštitúcií, ktorí podporujú Klimatický štrajk.

Tvrdé dopady klimatickej krízy vidíme v našej práci už dnes. Nie sú to pre nás prognózy do budúcnosti, ale jasne citeľná realita.

Či už ide o vzdelávanie detí v Libanone a v Iraku, podporu poľnohospodárstva v Keni, medzináboženský dialóg v Mjanmarsku, udržateľný rozvoj horského regiónu Tropoja v Albánsku, prácu so sociálne vylúčenými komunitami na Slovensku, alebo humanitárne zásahy pri prírodných katastrofách, dopady klimatickej zmeny radikálne menia podmienky, v ktorých pôsobíme.

Spoločným menovateľom týchto na prvý pohľad odlišných lokalít sú chudoba, systémové vylúčenie a ľudia v ohrození ich vlastnej dôstojnosti, ľudskosti a bezpečia. Následky klimatických zmien nedopadajú len na často skloňované ľadovce, medvede, koraly, lesy, ale hlavne na nás, ľudí.

„Ľudia sa nás často pýtajú, prečo pomáhame v zahraničí. Neustále vysvetľujeme, že svet je prepojený a pomoc potrebuje každý, kto sa nachádza v ohrození. Klimatická kríza nás zasiahne všetkých. A my už dnes vieme, že najviac budú trpieť tí, ktorí sú najbezbrannejší,“ hovorí riaditeľ Človeka v ohrození, Braňo Tichý

Ilustračná fotografia. Autor: Tomáš Halász

Následky klimatickej krízy totiž nenesieme rovným dielom. Najtvrdšie ich pociťujú ľudia, ktorí sú vyčlenení, na okraji spoločnosti, zabudnutí a na hranici chudoby. Obete vojnových konfliktov, prírodných katastrof, represívnych režimov a spoločenskej nenávisti, ktoré nemajú možnosti adaptovať sa na neočakávané situácie. Sú to ľudia, s ktorými pracujeme a na vlastné oči vidíme, že klimatická zmena ich výrazne ohrozuje. Ostatne, potvrdzujú to aj vedecké závery IPCC.

„Mnohí z tých, s ktorými pracujeme v teréne, cítia tieto následky už dnes. Farmári zažívajú silné suchá a extrémne horúčavy. V utečeneckých táboroch nájdete státisíce ľudí, ktorých zlá situácia je dôsledkom konfliktov o prírodné zdroje ako sú voda, alebo úrodná pôda,“ opisuje vedúca oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Človeka v ohrození, Andrea Najvirtová.

V Človeku v ohrození veríme, že je viac ako načase, aby sa ľudia na celom svete proti tejto hrozbe spojili. Teraz musíme spolupatričnosť prejaviť všetci. To, čo sa deje na druhom konci sveta, sa týka aj nás. Klimatická zmena skôr či neskôr ohrozuje všetkých. A práve v zmysle urgencie výzvy a dôrazu na spoluprácu sa Človek v ohrození oficiálne pridáva ku globálnemu klimatickému štrajku,“ uvádza Braňo Tichý.

Budeme stáť po boku študentov a študentiek, ktorí vnímajú dopady klimatickej zmeny ako najväčšie ohrozenie ich budúcnosti. Budeme stáť po boku matiek a otcov, ktorí sa obávajú o svet svojich detí. Budeme stáť po boku environmentálnych aktivistov a aktivistiek, ktorí na klimatickú zmenu upozorňujú už desiatky rokov. Budeme stáť po boku vedcov a vedkýň, ktorí vychádzajú z laboratórií a knižníc, pretože samotné poznanie už nestačí.

Budeme tam stáť spolu s vami a dožadovať sa požiadaviek Globálneho klimatického štrajku.

Globálny klimatický štrajk sa uskutoční v piatok 20.9.od 11.00 – 13.00 na Námestí Slobody v Bratislave, ako aj v mestách po celom Slovensku a naprieč planétou.


Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií:
https://www.greenpeace.org/slovakia/sk/Novinky/U-nie-je-na-o-aka-trajkujeme-spolone-so-tudentmi/

Oficiálna stránka Globálneho klimatického štrajku: https://globalclimatestrike.net

Oficiálne Facebook udalosti na Slovensku:
Bratislava: https://www.facebook.com/events/678683182625503/
Košice: https://www.facebook.com/events/400984917216033/
Žilina: https://www.facebook.com/events/1435969906556800/
Banská Bystrica: https://www.facebook.com/events/2325292794184945/

Tags: ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie