Prejsť na hlávný obsah
08 okt 2015

Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi

V partnerstve s organizáciou Člověk v tísni Slovensko rozbiehame od septembra 2015 nový projekt, ktorý sa snaží prispieť k scitlivovaniu žiakov a žiačok základných a stredných škôl k téme rodovo podmieneného násilia. Konkrétne sa budeme venovať závažnému spoločenskému fenoménu, ktorý s tým súvisí, a to obchodovaniu s ľuďmi.


foto aktivna mladez

Prostredníctvom dokumentárneho filmu a série tematicky zameraných workshopov na 4 vybraných
školách, budeme žiakom a žiačkam vo veku 14 – 18 rokov približovať tému obchodovania s ľuďmi, konkrétne so ženami a dievčatami, tak na Slovensku ako aj vo svete.


Následne budú zapojení žiaci a žiačky a školy pracovať na vlastných lokálnych školských kampaniach, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu informovanosti a scitlivovaniu a zmene postojov ostatných žiakov a žiačok, ako aj okolia školy k tejto téme. Tieto kampane vyvrcholia verejnou akciou na každej zapojenej škole.

Projekt Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi bol podporený sumou 12631.50 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi je Posilnenie aktívneho občianstva.

logo osf 500x192px RGB SK logo EEA 500x360px RGB

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie