Prejsť na hlávný obsah
17 mar 2020

Koronavírus: Spájame sa pre ochranu ohrozených komunít

Koronavírus ohrozuje nielen seniorov, ale aj rodiny na okraji našej spoločnosti. Na Slovensku sú to predovšetkým marginalizované rómske komunity, ktoré sú vírusom značne ohrozené. Spojili sme preto organizácie aj jednotlivcov, ktorí pracujú s vylúčenými komunitami, a spoločne bojujeme za spomalenie vírusu.

Komunity sú fyzicky odrezané

Minulý týždeň sme na Slovensku začali cítiť šírenie vírusu COVID-19. V médiách sa často píše o najohrozenejších skupinách, ktorými sú seniori či ľudia s poruchami imunity. Na Slovensku sú však ohrozené aj rodiny, ktoré žijú v generačnej chudobe.

„V mnohých komunitách nemajú prístup k tečúcej pitnej vode, nieto ešte k dezinfekčným či ochranným prostriedkom,“ vysvetľuje Peter Adam, náš koordinátor sociálnej integrácie. Niektorí obyvatelia majú neliečené chronické ochorenia a sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti. To všetko ich spolu so zlými životnými podmienkami robí voči vírusu zraniteľnejšími.

Rodiny žijúce na okraji našej spoločnosti sa ťažšie dostávajú k potrebným informáciám. Komunity sú často fyzicky odrezané od dedín či miest a prístup k internetu je limitovaný. Je preto nesmierne dôležité, aby bola pomoc koordinovaná a realizovaná vo veľkom.

„Štát nie je pripravený poskytnúť ochranné pomôcky ani terénnym pracovníkom,“ hovorí Peter Adam. „Nie je predsa možné aby ľudia, ktorí dennodenne prichádzajú do styku s ohrozenými skupinami, používali doma vyrobené rúška.“

Chceme pomáhať kde sa dá

Vzhľadom na vyťaženosť štátu sme sa rozhodli vytvoriť akčnú koordinačnú skupinu. Skupina mala za 24 hodín viac ako 220 členov – zástupcov neziskových organizácií, terénnych pracovníkov a pracovníčok, asistentov zdravia a mnohých ďalších. V skupine si vymieňajú najnovšie informácie, nápady na pomoc a koordinujú svoje aktivity.

Zostavili sme tiež dotazník, v ktorom zisťujeme potreby jednotlivých lokalít. „Chceme pomáhať kde sa dá a keď aj nie priamo my, tak cez partnerské organizácie. Na to ale potrebujeme mať dostatok informácií,“ vysvetľuje Peter Adam.

Okrem toho intenzívne komunikujeme aj s hlavnými aktérmi v problematike vylúčených komunít, ako sú Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK), Implementačná agentúra MPSVAR SR, Zdravé komunity a Európska komisia.

Potreby v komunitách sú urgentné

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí vlády apeloval na urgentné potreby terénnych pracovníkov aj samotných komunít. Výsledkom je, že obce a mestá by mali uvoľniť prístup k pitnej vode v lokalitách, kde je teraz obmedzený a zhruba 50 lokalít by malo dostať cisterny s tečúcou pitnou vodou.

Urgentnú pozornosť si vyžaduje aj vyplácanie sociálnych dávok, ktoré musí byť zvládnuté bezpečne. Ministerstvo vnútra a štátne hmotné rezervy zároveň dostali pokyn na zabezpečenie rúšok a ochranných pomôcok pre terénnych pracovníkov v prvej vlne zásobovania. Kedy to však presne bude sa zatiaľ nevie.

„Keďže štát doteraz nemohol poskytnúť ochranné prostriedky, terénni pracovníci zatiaľ musia používať doma vyrobené rúška a my už niekoľko dní zbierame textilné rúška od dobrovoľníkov, ktorí ich doma šijú,“ hovorí Peter Adam.

Krízový režim v teréne

Naše komunitné centrá od pondelka fungujú v krízovom režime. „V každom komunitnom centre máme troch pracovníkov. Dvaja pracujú z domu a tretí, ktorý má ochranné rúško, sa stretáva s ľuďmi v komunitách, ale aj so starostami a asistentmi zdravia. Spoločne sa pripravujú na ďalšie kroky,“ opisuje Peter Adam.

Podieľame sa tiež na informačnej kampani #KoronaTeMerel, ktorú realizuje organizácia Zdravé regióny, v spolupráci s občianskym združením Bystriny. Kampaň má pomôcť šíriť potrebné informácie o prevencii a koronavíruse medzi obyvateľmi z vylúčených komunít.

„Ľudia chcú byť zdraví a chcú chrániť svoje rodiny, či už žijú vo väčšinovej spoločnosti alebo na jej okraji. Každý sa však potrebuje dostať k informáciám a potrebuje možnosti a nástroje na ochranu seba aj svojich blízkych. Spoločne robíme všetko preto, aby sme im to aspoň čiastočne umožnili“ dodáva Peter Adam.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie