Prejsť na hlávný obsah
25 feb 2019

Spájame rozdelenú spoločnosť a pomáhame budovať mier: Medzináboženský tábor pre mládež na Filipínach

Naša práca sa nezačína a nekončí pri katastrofách. Pôsobíme aj v krajinách, kde je potrebná dlhodobá pomoc, a to menej viditeľná ako humanitárne zásahy. Jednou z týchto krajín sú aj Filipíny.

„Rešpektujme fakt, že sme rôznorodí. Musíme rešpektovať diverzitu, a mali by sme prestať súdiť a pripisovať stereotypy ľudom, ktorých spôsob života a viera sú iné od tých našich. Potom môžeme byt jednotní, vybudovať lepšiu spoločnosť a udržať mier, ktorý si všetci prajú.“
Diana, účastníčka tábora

Rozvojová a humanitárna práca môže mať mnoho podôb. Naším cieľom je nielen pomáhať pri urgentných situáciách, ale tiež pôsobiť na miestach, ktoré sa snažia s následkami konfliktov vyrovnať. Aj tak možno predchádzať šíreniu extrémizmu vo svete.

Keď v roku 2017 obsadila islamská militantná skupina mesto Marawi, vzťahy medzi moslimami a kresťanmi sa v dôsledku násilných udalostí výrazne porušili. Prostredníctvom letného tábora na Filipínach sme mohli prispieť k náprave týchto vzťahov a k budovaniu tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Solidarita sa vie objaviť keď ju nečakáme

Náboženský život je na Filipínach dôležitou súčasťou života miestnych, aj keď jeho história je pohnutá. Dnes prevažne kresťanská krajina sa vyformovala násilným spôsobom počas jej kolonialistickej minulosti. Moslimovia boli od tých čias spolu s rôznymi pôvodnými náboženstvami opakovane vytláčaní na okraj. A aj tu sa útlak premietol do vzniku extrémistických skupín.

V roku 2017, v období od mája do októbra, obsadili islamistickí militanti mesto Marawi, kde spolu na jednom mieste žijú moslimovia a kresťania. Násilím sa pokúsili túto komunitu rozdeliť, keď militanti zaútočili na kresťanov v snahe presadiť radikálny islam blízky praktikám ISIS. Ľudia boli kvôli svojej viere zabití, kostoly boli podpálené, a všetci sa báli o svoje domovy a blízkych.

Reakcia, akú tieto násilné udalosti vyvolali zo strany moslimov žijúcich v meste Marawi, však mnohých prekvapila. Miestni moslimovia začali ukrývať kresťanov pred radikálnou moslimskou skupinou vo vlastných domoch. Naučili ich ako sa islamsky modliť a ženám ukázali, ako správne nosiť šatku. Tieto opatrenia kresťanom pomohli vydávať sa dočasne za moslimov a ochrániť si tak svoje životy.

Aby sa násilie nezopakovalo

O udalostiach z leta 2017 napísal denník Guardian, že „…napriek snahám islamistických militatov o spôsobenie rozporov, ich násilie podporilo nezištný medzináboženský súcit.“

Napriek tomu tieto násilné udalosti v meste Marawi vážne narušili vzťahy medzi obyvateľmi Filipín. Aj rok po nich je tu stále potrebné upevňovať solidaritu medzi miestnymi kresťanmi a moslimami, a najmä vzdelávať mladých. Aby sa podobné násilie už nikdy nezopakovalo.

Práve preto sme sa rozhodli spolu s našou partnerskou organizáciou na Filipínach, Pailig Development Foundation, usporiadať tábor pre mládež. Teší nás spolupráca, cez ktorú sme mohli organizáciu podporiť pri príprave a priebehu tábora. Vďaka tejto spolupráci mohlo 58 mladých Filipínčanov z rôznych miest a náboženstiev stráviť niekoľko dní aktivitami, ktoré ich obohatili o nové poznatky aj priateľstvá.

Cieľom tábora bolo znížiť riziko toho, aby boli mladí ľudia ovplyvniteľní náboženskými extrémistami a teroristami. Lektori sa v tábore snažili prostredníctvom aktivít podporovať porozumenie a utváranie priateľstiev naprieč náboženskými skupinami.

Počas niekoľkých dní mladí ľudia premýšľali, ako sa cítili kresťania, ktorých mesto bolo obsadené, no zároveň sa snažili vcítiť do toho, čo to znamenalo pre moslimov, ktorých viera bola takto násilne zneužitá. Naučili sa, ako reagovať na konflikty a prejavy extrémizmu. No najmä zistili, že pluralita náboženstiev, či rozdielny pôvod nie sú niečo, čo by nás malo rozdeľovať. Práve naopak, že napriek týmto rozdielom nás všetkých spájajú základné ľudské hodnoty.

Účastníci tábora pripravili Manifest za mier, pod ktorý sa všetci podpísali. Vyjadrili ním svoju túžbu po mieri a sľúbili si, že sa o tolerantnú spoločnosť budú usilovať aj oni. Aby tak predišli nárastu extrémizmu a násiliu v ich krajine.

Tags: , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie