Prejsť na hlávný obsah
09 jún 2010

SOS Povodne 2010

Vyzbierané prostriedky:

K 30. septembru 2010 sme v rámci programu SOS Povodne 2010 získali  viac než 233 000 EUR. Okrem toho, počet odoslaných DMS do konca septembra 2010 prekročil 20 600 (pozn.: Aktuálna výška príspevkov v rámci DMS zbierky je informatívna a nemusí sa zhodovať so skutočným stavom zaplatených príspevkov.).

V rámci spoločnej DMS zbierky šiestich humanitárnych organizácii („Pomôže celé Slovensko“) realizovanej do konca augusta 2010 bol celkový počet odoslaných DMS správ 144 934 (Aktuálna výška príspevkov v rámci DMS zbierky je informatívna a nemusí sa zhodovať so skutočným stavom zaplatených príspevkov.). Čítajte viac o tejto spoločnej iniciatíve a použití výnosu zbierky

 

Použitie zbierky a firemných/nadačných grantov:

V záverečnej fáze prvej, niekoľko týždňov trvajúcej, fáze urgentnej humanitárnej pomoci (distribúcia hygienických a čistiacich potrieb, zapožičanie vysušovačov, zabezpečenie dobrovoľníkov na čistiace práce), ktorá smerovala k viac než 2 500 postihnutým rodinám, ako aj k viac než dvom desiatkam obecných úradov, komunitných centier, škôl a zariadení sociálnych služieb, organizácie Človek v ohrození a Člověk v tísni- Slovensko prešli na konci júla 2010 do druhej fázy pomoci. Aktivity urgentnej humanitárnej pomoci až do konca septembra 2010 paralelne pokračovali najmä v regióne Hornej Nitry po augustových silných zrážkach.

Celkový prehľad aktivít v rámci fázy urgentnej humanitárnej pomoci (jún – september 2010)

Aktivity v rámci iniciatívy Školy školám

Obe organizácie podpísali 5. augusta 2010 Memorandum o spolupráci s ďalšími vyhlasovateľmi zbierok – Slovenskou katolíckou charitou a Konferenciou biskupov Slovenska, v ktorom deklarujú zámer koordinovanej, adresnej a transparentnej realizácie finančnej výpomoci z verejných zbierok postihnutým rodinám na území celého Slovenska.

V priebehu septembra 2010 zasadala Povodňová komisia zložená zo zástupcov všetkých štyroch organizácií s cieľom rozhodnúť o finančných výpomociach konkrétnym rodinám. Pri rozhodovaní komisia vychádzala z terénneho prieskumu siedmich tímov terénnych pracovníkov, ktorí v priebehu augusta 2010 navštívili spolu 1 141 domácností na celom Slovensku a na základe tzv. Karty rodiny vyhodnocovali rozsah poškodenia a reálne potreby rodiny.

Konkrétnu výšku výpomoci jednotlivým rodinám sme určovali na základe zdieľanej metodiky, vytvorenej českou organizáciou Člověk v tísni, ktorá brala do úvahy nielen druh, rozsah a mieru poškodeného majetku, ale aj schopnosť rodiny riešiť vzniknutú situáciu. Z našej strany išlo o maximálnu snahu priblíženia sa spravodlivosti,“ uviedol Andrej Bán zo združenia Človek v ohrození.

Pomoc v celkovej výške 1 381 820 EUR smerovala k spolu 815 rodinám v 7 krajoch Slovenska. Organizácie si medzi sebou rozdelili jednotlivé rodiny, ktoré odškodňovali zo svojich samostatných zbierok.

Z verejnej zbierky združenia Človek v ohrození putovala v prvom kole spolu 320 rodinám čiastka 96 350 EUR. Pozrite si zoznam podporených rodín.

Na základe hodnotenia od našich terénnych pracovníkov sme u niektorých rodín zvolili splátkový systém pridelenia výpomocí, pričom druhú časť splátky pridelíme až po predložení dokladov dokazujúcich použitie prvej splátky na rekonštrukčné práce. V druhom kole teda predpokladáme ešte pridelenie výpomocí v celkovej výške 42 200 EUR, a to do konca roka,“ dodal Andrej Bán.

Zostatok finančných prostriedkov zo zbierky združenia zostáva v rezerve určenej pre domácnosti, ktoré mali staticky narušený dom a potrvá niekoľko mesiacov, kým statické posudky určia obývateľnosť daného domu, alebo bude nutné zabezpečiť pre rodiny náhradné bývanie.

 

Fotogaléria: Distribúcia humanitárnej pomoci na Zemplíne ( jún 2010)

picasa_albumid=5482640347846626561

 

ĎAKUJEME všetkým darcom za podporu!

Kontaktná osoba pre program SOS Povodne 2010: Martin Horák; horak@clovekvohrozeni.sk

Prehľad tlačových správ:

TS-Povodne-8.jun.doc TS-Povodne-9-jun.doc
TS-Povodne-11.jun.doc TS-povodne-14.jun.doc
TS-povodne-17.jun.doc TS-povodne-22.jun.doc
TS-povodne-28.jun.doc TS-povodne-6.jul.doc
TS-Koncert-20.jula.doc TS-povodne-21.jul.doc
TS_Memorandum_5.august.doc
TS-povodne-22.september.doc

TS-povodne_4.november

Prehľad vybraných mediálnych výstupov:

SME o pomoci na Hornej Nitre – 11. 9. 2010

VIDEO- Pomoc na Hornej Nitre- 2.9.2010

VIDEOSTV k podpisu Memoranda o spolupráci – 5. 8. 2010, príspevok „Pomoc a solidarita“

AUDIOSlovenský rozhlas k podpisu Memoranda o spolupráci – 5.8.2010

 

VIDEO –  Rozhovor s Andrejom Bánom na tyzden.sk – 5.8.2010

AUDIO – Rádio Expres k podpisu Memoranda o spolupráci5.8.2010

VIDEO – Reportáž STV o našich dobrovoľníkoch – 15.7.2010, príspevok „Dobrovoľníci v akcii“

Reportáž Plus 1 Deň o našich dobrovoľníkoch – 14.7. 2010

SME o príprave na druhú fázu humanitárnej pomoci – 6.7.2010

SME o koordinovanom postupe mimovládok – 3.7.2010

Aktuality.sk o výzve ČvO ku koordinácii pomoci – 29.6.2010

 

Ďakujeme darcom a podporovateľom zbierky:

Priama finančná podpora a zamestnanecké zbierky:

 

 

 

 

 

 

 

logo_chgc_2010

Produktová a iná podpora:

 

 

ikea

 

 

Viac informácií o mechanizme DMS, cene DMS – darcovskej SMS správy a projektoch je k dispozícii na webovej stránke www.darcovskasms.sk. DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Partnermi projektu DMS Slovensko je spoločnosť DMS Service a všetci traja mobilní operátori.

 

Zbierka SOS Povodne 2010 je schválená MV SR v rámci zbierky SOS Človek v ohrození (na verejnoprospešný účel pomoci ľuďom pri humanitárnych krízach) pod číslom SVS-OVVS3-2010/017395.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie