Prejsť na hlávný obsah
28 jún 2021

„Som presvedčený, že najlepšia forma pomoci na Morave je tá finančná,“ hovorí Marián Cehelník, koordinátor humanitárnej pomoci Človeka v ohrození.

Večer 24. júna sa Moravou prehnali tornádo a prudké búrky. Živel po sebe zanechal zničené domovy, cesty, zranených ľudí aj obete na životoch. Spolu s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni sme sa hneď po nešťastí rozhodli pomôcť obetiam nečakanej prírodnej katastrofy, ktoré prišli o bezpečie a strechu nad hlavou.  Po spustení pomoci sa zdvihla obrovská vlna solidarity, s ktorou prišlo aj množstvo otázok. Nášmu kolegovi – koordinátorovi humanitárnej pomoci Mariánovi Cehelníkovi, sme preto položili aj vaše otázky o  aktuálnej situácii na Morave.  

Ako to v  týchto dňoch na Morave vyzerá? Čo sú najurgentnejšie potreby miestnych obyvateľov?  

Po prvotnom zásahu integrovaného záchranného systému je teraz situácia stabilizovaná. Odstránilo sa bezprostredné nebezpečenstvo a oblasť znovu sprístupnili, i keď v kontrolovanom režime. Znamená to, že do nej môžu vstúpiť aj dobrovoľnícke organizácie a samotní dobrovoľníci.  

Čo sa týka aktuálnych potrieb, tie najurgentnejšie ako voda, ubytovanie, jedlo, sú nateraz zabezpečené. Ľudia však ešte stále potrebujú ochrániť svoj majetok a postupne sa opäť postaviť na nohy. Jediná skutočne potrebná materiálna pomoc je preto aktuálne stavebný materiál, ako sú strešné krytiny, stavebné drevo, plachty a podobne. Potrebné sú tiež elektrocentrály, píly, či zváračky a ďalšie prístroje pre opravu budov.  

Aktuálny zoznam potrieb je zverejnený TU.

Ako môžu Slováci a  Slovenky najefektívnejšie pomôcť?  

Som presvedčený, že najlepšia forma pomoci je tá finančná. Česká republika má dostatok stavebných firiem, remeselníkov a aj momentálne chýbajúceho materiálu. Veľa ľudí však prišlo o živobytie a domovy a nebudú sa tak skoro vedieť opäť postaviť na nohy. Potrebujú pomoc, aby prežili to najhoršie obdobie. Škody na majetku sú obrovské, v oblasti je 1200 poškodených budov.  

Mnohí ľudia chcú ísť priamo na miesto dobrovoľníčiť. Kam sa majú obrátiť? 

Človek v ohrození v tejto chvíli priamo na mieste nekoordinuje dobrovoľníkov. Je však samozrejme možnosť vybrať sa tam pomáhať, no treba dodržať základné pravidlá, aby bol človek skutočne užitočný a nie naopak. Juhomoravský kraj už napríklad vydal päť základných odporúčaní ako postupovať, keď chcete ísť priložiť ruku k dielu.

5 základných odporúčaní pre dobrovoľníkov nájdete TU.

Slováci a  Slovenky prejavili obrovskú solidaritu a  spoločne prispeli už viac ako 72 000 eur na pomoc obetiam tornáda. Človek v  ohrození okrem toho na pomoc vyčlenil aj 20 000 eur z  Klubu priateľov. Kde a  ako vyzbierané financie pomôžu?  

Pomoc, ktorá smeruje na Moravu, je obrovská. Tie najurgentnejšie prvé potreby, ako je zdravotná starostlivosť, či jedlo, voda a dočasné prístrešky, už boli vyriešené. Spolu s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni však chceme riešiť dlhodobé následky tornáda a pomôcť obyvateľom, aby sa postupne ich život mohol vrátiť do normálu.  

Priamo na mieste sú preto už od piatka naši kolegovia z Člověka v tísni. Zúčastnili sa rokovania krízového štábu a zisťujú, kde je naša spoločná pomoc najviac potrebná. Už teraz vieme, že sa pri pomoci primárne zameriame na ľudí so špeciálnymi potrebami, či už sú to sociálne znevýhodnení obyvatelia, alebo tí, ktorí prepadnú sitom pomoci a zostanú bez nej. V skratke – budeme sa snažiť vypĺňať medzery.  Podrobnejšie informácie o  konkrétnej pomoci zverejníme už čoskoro.  

Ako zabezpečíte, aby sa vyzbierané dary dostali tým, ktorí to potrebujú? 

Pri katastrofách takýchto rozmerov je kľúčová koordinácia jednotlivých organizácií, čo si vyžaduje aj nejaký čas. Sme vždy veľmi opatrní, aby sa pomoc nezdvojovala a prerozdelila sa spravodlivo. Práve preto sa v tomto prípade stále koordinujeme s našim českým partnerom, ktorý má v oblasti humanitárnej pomoci tiež bohaté skúsenosti. Prvá pomoc bude jednorazová a neskôr budeme zohľadňovať aj dlhodobé špecifické potreby.  

Škody na majetku sú obrovské a obnova ťažko poškodených obcí potrvá aj dva roky. Chceme riešiť dlhodobé následky tornáda a  pomôcť obyvateľom, aby sa postupne ich život mohol vrátiť do normálu.    

Pri pomoci zvažujete model, ktorý dlhodobo funguje v  zahraničnej humanitárnej pomoci – a to dávať ľuďom vyslovene peňažnú pomoc. Prečo finančná a  nie iba materiálna pomoc? A  ako viete zabezpečiť, že peniaze budú použité na zvládnutie následkov nešťastia? 

Áno, tento spôsob pomoci je čoraz bežnejší a tiež adresnejší ako materiálna pomoc (tá má význam hlavne v prvých dňoch po katastrofe). Obyvatelia, ktorí prišli o svoje domovy alebo živobytie majú vždy veľmi rôzne potreby a priority, no zvyčajne sa rozhodujú veľmi racionálne s cieľom, čo najskôr sa postaviť späť na nohy. Česko je fungujúca ekonomika a ľudia sami najlepšie vedia, čo potrebujú. Pokiaľ im poskytneme prostriedky, môžu využiť lokálne firmy, realizovať obnovu podľa vlastných predstáv, či pokryť výdavky, na ktoré by si museli požičať. Poskytovanie akejkoľvek pomoci si samozrejme vyžaduje dôkladný prieskum, posúdenie a tiež koordináciu s ostatnými aktérmi, aby nedochádzalo k duplicite. Túto prácu budeme vykonávať spolu s Člověk v tísni priamo v teréne. 

Plánuje Človek v  ohrození vyslať na miesto aj vlastných pracovníkov? 

Áno, cez víkend sa po stabilizovaní situácie na miesto presunú aj naši pracovníci, ktorí budú mapovať potreby miestnych a prerozdeľovanie zdrojov. Naďalej ale budeme v úzkom kontakte a spolupráci s našou sesterskou organizáciou Člověk v tísni. Priebežne vás o aktuálnej situácii budeme informovať cez naše sociálne siete.  

Pomôžte obetiam tragédie na Morave.

Pri humanitárnych krízach sa ráta každá minúta. Prvé financie môžeme vždy vyčleniť vďaka nášmu humanitárnemu fondu, ktorý tvoria pravidelné dary. Ak sa chcete stať našimi pravidelnými darcami, môžete sa pridať do Klubu priateľov a pomáhať tak s nami po celý rok. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie