Prejsť na hlávný obsah
20 mar 2007

Sociálna asistencia pre utečencov (2005)

Druhy realizovaných služieb v rámci sociálnej asistencie:

Integračné stredisko Zvolen a Liptovské Vlachy – žiadatelia o azyl
– aktivizácia azylantov v azylovej procedúre, sociálna, psychologická a materiálna pomoc, zdravotné pomôcky, podpora voľného času, zaradenie maloletých do škôl a výučba slovenského jazyka

Integračné stredisko Zvolen – novopriznaní azylanti v prvej fáze integrácie
– sociálna asistencia a poradenstvo, psychologické poradenstvo, balík základných potrieb, registrácia na príslušných úradoch, vypracovanie integračného plánu, zaradenie maloletých do škôl, výučba slovenského jazyka, začlenenie azylantov do sociálneho systému štátu, podpora aktivít voľného času, prijatie miestnou komunitou

Košice, Lučenec, Zvolen, Ružomberok, Bratislava – druhá fáza integrácie
– sociálna a psychologická asistencia a poradenstvo, vybavenie domácnosti základným nábytkom, rozširovanie integračného plánu na dosiahnutie nezávislosti, registrácia na príslušných úradoch, doplnková výučba slovenského jazyka, začlenenie do sociálneho systému, zabezpečovanie rekvalifikácie, umiestnenie na trhu práce

 

Letný tábor pre deti utečencov

OZ Človek v ohrození pripravilo pre 22 detí z rodín azylantov a žiadateľov o azyl z Bulharska, Čečenska, Kosova, Srbska, Sýrie a Ukrajiny 4-dňový pobyt v Štiavnických vrchoch. Vďaka ochote mnohých inštitúcií a jednotlivcov mali deti možnosť jazdiť na koni, venovať sa sokoliarstvu so sokoliarskou skupinou Sv. Bavona, vidieť dve divadelné predstavenia, oboznámiť sa s tradičnými technológiami (drôtovanie, batikovanie, tkanice a tkaničky), navštíviť Nový zámok a historické centrum mesta. Tábor sme zorganizovali vďaka zbierke „Panáčik pre utečencov“, ktorú organizovali žiaci zo 105 slovenských základných a stredných škôl. Žiaci vyzbierali 123.000 Sk, ktoré navýšila Nadácia SPP o 50.000 Sk v rámci programu „Pridajme sa“.

Okrem tábora sme mohli pre 15 detí utečencov zakúpiť školské pomôcky, školské tašky, zošity, knihy, obaly, oblečenie, topánky, hračky a športové potreby do školy. Pre bábätká boli nakúpené plienky, oblečenie a dojčenské potreby. Zbierka nadväzovala na vzdelávaciu časť projektu, v rámci ktorej sa žiaci pútavou cestou dozvedeli, prečo sú niektorí ľudí nutení opustiť svoje domovy a stať sa utečencami. Cieľom oboch častí projektu – vzdelávacej aj filantropickej – bolo zvýšenie tolerancie slovenských detí voči utečencom.

 

Fotogaléria:

 

Tábor pre deti utečencov

 

Deti utečencov počas tábora

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet