Prejsť na hlávný obsah
27 nov 2008

Školské kluby Jeden svet (2005 – 2007)

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť prostredie pre aktivity žiakov na desiatich stredných školách a vytvoriť fungujúce kluby na čele s klubovými lídrami, ktorí by realizovali projekcie dokumentárnych filmov pre svojich rovesníkov vo voľnom čase – po vyučovaní. Kluboví lídri boli vyškolení v rámci trojfázového školenia, na ktorom získali všetky dôležité informácie a praktické zručnosti potrebné pri príprave, propagácii a samotnej realizácii premietania dokumentárnych filmov. Cieľom školenia bolo aj oboznámiť študentov s princípom fungovania projektu na dobrovoľníckej báze a priblížiť im rozvojovú problematiku.

Dokumentárne filmy boli zväčša zahraničnej produkcie a patria do archívu Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET, ktorý každoročne organizujeme. Projekcie sa realizovali v priestoroch školy, ale aj v kultúrno-spoločenských zariadeniach obce či mesta.

Premietanie filmov je väčšinou zakončené diskusiou s atraktívnym hosťom, ktorý má skúsenosti s danou tématikou alebo pozná oblasť, o ktorej film hovorí. Študenti majú možnosť zahrať si aj rolové hry, ktoré sú súčasťou nami dodanej metodickej príručky.

Dokumentárne filmy dopĺňajú metodické materiály, ktoré prehľadne spracúvajú globálne a rozvojové témy. Premietnuté filmy nie sú len suchým konštatovaním skutočnosti, ale strhujúcou formou približujú príbehy a osudy ľudí z celého sveta. Nastolujú aktuálne témy a vďaka nim mali študenti možnosť rozmýšľať a diskutovať o živote v rozvojových krajinách.

V roku 2005 sme pracovali s týmito témami:

– Xenofóbia a Rasizmus

– Rodová rovnosť

– Obchod so ženami

– Problematika drog

– Utečenci a problematika migrácie

– Detské práva a Deti ulice

– Humanitárna a rozvojová pomoc

– HIV/AIDS

– Rómovia

– Multikulturalizmus a tolerancia voči iným kultúram

– Vojnové konflikty

– Diktátorské režimy

– Globalizácia

– Spravodlivý obchod

– Miléniové rozvojové ciele

V súčasnosti je z desiatich pôvodných klubov stále aktívnych šesť filmových klubov pri stredných školách v Banskej Bystrici, Modre, Partizánskom, Prešove, Sučanoch a Žiline. Činnosť klubov podporujeme dodávaním nových metodických materiálov a filmov. Kluboví lídri absolvujú školenia, kde si prehlbujú svoje vedomosti a znalosti, aby mohli viesť kluby čoraz samostatnejšie. S týmito klubmi počítame pri spolupráci a participácii na ďalších projektoch globáleho rozvojového vzdelávania.

Kontaktné osoby: Lukáš Zajac a Andrej Návojský

V rokoch 2005-2006 bol projekt podporený Programom Európskej Únie Mládež a v rokoch 2006-2007 Nadáciou Intenda.

 

 

Fotogaléria:

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet