Prejsť na hlávný obsah
16 aug 2007

Semináre pre mužov o ženských právach (2007-2008)

V posledných rokoch sme naše aktivity v Afganistane zamerali najmä na pomoc ženám – umožniť im vzdelávať sa, pracovať, uplatňovať svoje práva. Dôležité je však aj to, aby mali ženy podporu svojich otcov, manželov a predstaviteľov miestnej samosprávy, aby sa mohli skutočne zapojiť do života v spoločnosti. Preto sme od júna 2006 realizovali ročný projekt seminárov o občianskych právach, so špeciálnym dôrazom na práva žien, ktoré umožňuje afganská ústava, zákony, ale aj Korán.

Semináre boli určené pre cieľovú skupinu 1200 mužov v 5 rôznych provinciách v strednom Afganistane. Viedli ich 2 tréneri z našej partnerskej organizácie Afghan Women Resource Centre.

 

Projekt podporilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave a ďalšie jeho pokračovanie bolo možné vďaka podpore National Endowment for Democracy.

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet