Prejsť na hlávný obsah
15 apr 2020

S koronavírusom bojujeme na viacerých frontoch

Už je to viac ako mesiac, čo sa izolujeme, aby sme spomalili šírenie nákazy koronavírusom. Viac ako mesiac, čo intenzívne pracujeme na tom, aby sme ochránili rodiny vo vylúčených komunitách a dali im šancu zvládnuť tento boj.

Na našej stránke na Facebooku vás pravidelne informujeme o tom, čo všetko robíme. Je toho veľa a neustále sa niečo deje. Pracujeme priamo v teréne, spojili sme sa s ďalšími organizáciami a odborníkmi, zdieľame spolu informácie, nápady, skúsenosti a koordinujeme svoje aktivity. Sme súčasťou krízového štábu v Prešove, v Banskobystrickom kraji pomáhame zháňať výpomoc do karanténnych centier a pomáhame kraju s krízovými aktivitami. Pripravujeme hygienické balíčky pre viaceré komunity a začíname s plošnou dezinfekciou.

Vytvorili sme tiež odporúčania pre humanitárne zásahy vo vylúčených komunitách. Ide o 12 konkrétnych bodov, na ktoré treba pri boji s vírusom myslieť – od ochrany pracovníkov, cez zonáciu uzavretých oblastí, zabezpečenie prístupu k vode a hygiene, až po vzdelávanie detí. Od samého začiatku ponúkame naše skúsenosti a spoluprácu aj centrálnemu krízovému štábu a nadviazali sme spoluprácu aj s novou splnomocnenkyňou pre rómske komunity.

Dnes by sme vám radi na jednom mieste ukázali niekoľko aktivít, ktoré sa za posledné dni udiali priamo v komunitách, kde pôsobíme.

Rúška nie sú všetko

Vo vylúčených komunitách na Slovensku pracujeme už 15 rokov. Máme päť komunitných centier – štyri na východe Slovenska (Kojatice, Sveržov, Roškovce, Petrovany) a jedno v Plaveckom Štvrtku, kde pracujeme priamo vo vylúčených komunitách a pomáhame so všetkým, čo je potrebné.

Postupne distribuujeme rúška, hygienické pomôcky, dezinfekčné prostriedky, informujeme rodiny o prevencii a sprostredkovávame im aktuálne informácie. V obmedzenom režime tiež naďalej poskytujeme sociálne poradenstvo a iné potrebné služby. Vytvorili sme na to krízový režim fungovania našich komunitných centier, ktorý sa stal inšpiráciou pre fungovanie ďalších komunitných centier na Slovensku.

Každá komunita je iná a má iné potreby. V Sveržove sme napríklad od začiatku spoločne vyrábali rúška a miestne ženy potom vyrábali ďalšie rúška svojpomocne vo svojich domácnostiach. Rodinám sme tiež dodali dezinfekčné prostriedky, aby si mohli čistiť svoje domovy a chrániť sa pred nákazou.

Vľavo: vyrábanie rúšok v komunitnom centre, stred: výroba rúšok doma, vpravo: fotografia z čistenia domovov.

Rúška sme šili aj v iných komunitných centrách, ako aj pod vedením našej pracovnej poradkyne v Spišskom Podhradí, ktorá do šitia zapojila celú rodinu. Rúška šili aj naše kolegyne v Bratislave (a niektoré zapojili aj tých najmenších). Okrem toho sme dostali rúška aj od skvelých dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a od iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Vďaka tomu sme mohli v priebehu pár týždňov rozdať rúška vo všetkých našich komunitách, stovkám ľudí.

Zľava: (1) výroba rúšok v KC Kojatice, (2), (3) spoločné šitie rúšok v Spišskom Podhradí, (4), (5) šili aj naše kolegyne v Bratislave, pomohli aj najmenší.

Rúška ale nie sú všetko a v niektorých vylúčených komunitách chýbajú aj základné možnosti hygieny, ako je tečúca voda. Taká je aj naša najchudobnejšia lokalita, Kojatice. Nakúpili sme preto do každej rodiny dve 10-litrové bandasky na vodu s kohútikom, aby mali možnosť lepšej hygieny.

Na prvý pohľad tak jednoduchá vec, no výsledok je obrovský. Rodiny nemusia chodiť tak často k prameňu po vodu, znižuje sa množstvo ich fyzického stretávania a najmä majú doma prúd tečúcej vody, pod ktorým si môžu umyť ruky, čo je oveľa hygienickejšie, ako keď si ich umyjú v lavóri. Rozdali sme im aj tuhé mydlá a ochranné rúška a zopakovali sme si preventívne opatrenia, aby sa správne chránili. 110 nádob sme darovali aj do susednej lokality Svinia, kde majú tiež veľmi zlé životné podmienky.

Do každej rodiny sme odovzdali dve 10-litrové bandasky a školopovinným deťom sme pre začiatok rozdali vzdelávacie časopisy.

Okrem toho sme školopovinným deťom v Kojaticiach odovzdali aj edukačné časopisy, aby si mohli doma precvičovať učivo. Priložili sme k nim aj písacie potreby a farbičky. V najchudobnejších rodinách totiž ani písacie potreby nie sú samozrejmosťou.

Pri vzdelávaní musíme byť vynaliezaví

Vzdelávanie vo vylúčených komunitách je veľmi náročné. Všade sa však snažíme spolupracovať s miestnymi školami a nájsť pre deti tie najlepšie riešenia.

V Plaveckom Štvrtku sme napríklad rozdali vzdelávacie balíčky na mieru, podľa potrieb a vedomostí konkrétnych detí. Našli v nich pracovné zošity zo slovenčiny aj z matematiky, spolu s písacími potrebami. Prihodili sme aj farbičky a omaľovánky pre mladších súrodencov, aby sa necítili vynechaní.

Naše kolegyne tiež pre komunitu šili ochranné rúška, ktoré spolu s týmito balíčkami a s rúškami od dobrovoľníkov odovzdali rodinám.

V Plaveckom Štvrtku dostalo každé dieťa vzdelávací balíček na mieru. Prihodili sme aj omaľovánky pre mladších súrodencov, aby sa necítili vynechaní.

Do Kojatíc sme sa pár dní po odovzdaní bandasiek vrátili s pracovnými listami pre deti z 2. stupňa ZŠ, ktoré doteraz nemali žiadne vzdelávacie materiály. Online výučba v tomto prostredí neprichádza do úvahy a tak neustále hľadáme iné riešenia.

Deti a mladí dostali úlohy z matematiky, slovenského jazyka a ďalších predmetov, prispôsobené ich stupňu vzdelávania. Cieľom je, aby nezabudli, čo sa v škole naučili, a mohli si pravidelne precvičovať učivo. Postupne uvidíme, ako dokážu deti doma pracovať a plniť úlohy.

V Roškovciach, čo je naša najväčšia komunita, sme zatiaľ rozdali pracovné zošity z matematiky a slovenčiny deťom, ktoré sú v našom mentoringovom programe. Komunikujeme ale aj s ďalšími maminami, ktoré by tiež chceli pracovné zošity pre svoje deti. Postupne chceme pomáhať so vzdelávaním čo najviac detí, na čom spolupracujeme aj s miestnou učiteľkou.

V Petrovanoch má viac rodín prístup k internetu, a tak učíme rodičov aj deti pracovať s online vzdelávacím systémom. Zistili sme aká je situácia v rodinách, či sa môžu a vedia pripojiť a v spolupráci s riaditeľkou pomáhame tým, ktorí majú problémy. Aj tu zapojíme aj papierové „offline“ možnosti, keď nebude iná cesta.

Toto je len pár príkladov toho, čo všetko v komunitách robíme. V boji proti koronavírusu sa snažíme pôsobiť na všetkých frontoch – priamo v komunitách, v komunitných centrách, v spolupráci so starostami a samosprávami, aj na celoštátnej úrovni.

Všetky novinky o našej práci môžete priebežne sledovať na našom Facebooku.

Tags: , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie