Prejsť na hlávný obsah
20 mar 2020

Naším krízovým režimom sa inšpirovali komunitné centrá po celom Slovensku

Keby ste pred mesiacom prišli do ktoréhokoľvek z našich piatich komunitných centier, v každom z nich by ste videli veľmi podobný scenár. Našli by ste v ňom troch zamestnancov, ktorí celý deň vykonávajú rôzne činnosti a zabezpečujú aktivity pre deti, pre dospelých aj celú komunitu.

Ešte pred mesiacom by ste…

Mali by ste možnosť zazrieť niektorý z našich predškolských klubov, doučovanie, preventívne a záujmové aktivity, ale tiež skupinové aktivity pre deti a mládež. Boli by ste svedkami poradenstva pre dospelých, napríklad v súvislosti s uplatnením na trhu práce, s finančnou gramotnosťou alebo oddlžovaním a inými problémami, ktoré riešia.

Možno by ste uvideli niektoré z našich skupinových a komunitných aktivít, zúčastnili by ste sa skupinového pečenia, tvorenia či komunitného bazáru. Vypočuli by ste si koncert, ktorý deti z jedného z našich komunitných centier pripravili pre seniorov v Domove sociálnych služieb.

Veľmi často by sa jeden z našich zamestnancov v komunitnom centre nenachádzal. Bol by priamo v miestnej komunite, kde by s rodinami riešil aktuálne problémy priamo v ich domácnosti, mapoval by potreby komunity, alebo by sa nachádzal v škole, na Obecnom úrade, Úrade práce alebo kdekoľvek inde, kde by bol práve potrebný.

Pretočme pásku o mesiac vpred

Takto to fungovalo niekoľko rokov. A potom prišiel koronavírus, ktorý nás všetkých zaskočil. Ochranné pomôcky boli už dlho pred prvým prípadom na našom území takmer nedostupné. Pandémiu tohto rozsahu sme ešte nezažili. V miestnych komunitách rástli obavy. Nebolo hneď od začiatku jasné, čo presne musíme robiť, no vedeli sme, že v štandardnom režime nemôžeme pokračovať a musíme niečo vymyslieť.

Náš koordinačný a metodický tím začal hľadať riešenia, aby sme ochránili naše kolegyne a kolegov, ale tiež obyvateľov komunity, ktorí sú veľmi zraniteľnou skupinou. A najmä aby boli komunitné centrá aj naďalej užitočné a nápomocné. Riešení sme našli hneď niekoľko.

Naša hlavná metodička pre komunitné centrá Lenka Zápotocká vytvorila efektívny návrh ich fungovania v krízovom režime. Návrh sme poslali aj inštitúciám, ktoré z európskych zdrojov financujú takmer všetky komunitné centrá na Slovensku. Zaslali sme im ho ako odporúčanie fungovania v krízovom režime, ktoré môže byť inšpirujúce pre všetky komunitné centrá, ktoré riešia rovnaké problémy ako my. Ako ochrániť seba aj svojich klientov.

Implementačná agentúra MPSVR návrh uvítala a tento krízový režim odporučila všetkým komunitným centrám.

Ako to v centrách vyzerá dnes?

Keby by ste do niektorého z našich komunitných centier prišli dnes, našli by ste v nich iba jednu kolegyňu alebo kolegu s rúškom na tvári, ktorí monitorujú situáciu, zhromažďujú potreby a výzvy, ktoré posúvajú nášmu krízovému tímu pre hľadanie riešení. Okrem toho v núdzových prípadoch aj ďalej poskytujú sociálne poradenstvo, pričom zachovávajú bezpečnostné a hygienické opatrenia, aby chránili seba aj klientov.

Tento jeden pracovník komunite posúva potrebné informácie, spolupracuje s miestnymi úradmi a zdravotnými strediskami a pomáha pri distribúcii materiálu a pomôcok pre miestu komunitu. Pričom je sám náležite chránený pred nákazou.

Ďalší dvaja zamestnanci sú v pracovnej dobe k dispozícii pre našich klientov na telefonickej linke. Sledujú aktuálnu situáciu, nariadenia krízového štábu a ministerstiev, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných subjektov vrátane informačných kanálov. Mapujú a následne informujú komunitu o fungujúcich inštitúciách v lokalite a posúvajú informácie smerom ku komunite, či už cez Facebookové stránky komunitných centier, webové stránky obcí alebo zabezpečujú informovanie cez obecné rozhlasy.

Pripravujú tiež informačné dokumenty pre kolegov a zvyšujú svoje vedomosti a kompetencie štúdiom metodík a odbornej literatúry.

Aktuálna situácia je veľmi vážna, ale my sa nevzdávame a vieme, že spoločne ju zvládneme.

Tags:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie