Prejsť na hlávný obsah
18 sep 2014

Rozširujeme pôsobenie do Moldavska

Od 1. októbra 2014 pribudne na zoznam krajín, v ktorých má ČVO terénnu misiu ďalšia krajina – Moldavsko. Spolu s lokálnou neziskovou organizáciou Moldovan Institute for Human Rights (IDOM) budeme realizovať projekt na podporu občianskej spoločnosti. Centrom realizácie projektu bude južný autonómny región Moldavska – Gagauzsko. Je to územie so 160.000 prevažne rusky hovoriacimi obyvateľmi.
Moldova-map-w-flag Projekt bude zameraný na podporu lokálnej samosprávy a prácu s mládežou.
Gagauzsko síce má autonómnu vládu, ale samospráva je veľmi nerozvinutá. Z právneho hľadiska je pozícia samosprávy v Moldavsku veľmi slabá. Projekt ponúka zdieľanie slovenskej skúsenosti z reformy samosprávy a to nielen z hľadiska právneho či ústavného rozdelenia moci, ale predovšetkým z hľadiska ľudského kapitálu a hodnôt, ktoré demokratická samospráva na Slovensku predstavuje. Táto skúsenosť prinesie inšpiráciu pre samosprávy a iných lokálnych aktérov pre zmeny, ktoré nevyžadujú veľké legislatívne úpravy v zákonoch.MoldovaV rámci projektu poskytneme 60. predstaviteľom moldavských MVO, štátnej správy a podnikateľského prostredia tréningy o medzisektorovej spolupráci, multietnickej samospráve, rodovej rovnosti a ľudských právach. 20 vybratých účastníkov týchto tréningov absolvuje študijný pobyt na Slovensku so zámerom získať praktické príklady fungovania multietnickej samosprávy u nás. To, čím je Slovensko pre Gagauzsko inšpiratívne, je skúsenosť zo samosprávou v etnicky zmiešaných regiónoch. Výsledkom týchto aktivít bude aj vytvorenie internetovej stránky, ktorá bude podrobne informovať občanov regiónu o činnosti samosprávy.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie