Prejsť na hlávný obsah
12 sep 2019

Pre pôsobenie Eximbanky v rozvojovej oblasti sa musia nastaviť pevné pravidlá

V stredu 11. septembra bola v Národnej rady SR schválená novela zákona o Eximbanke, ktorá rozšíri pôsobenie inštitúcie do oblasti rozvojovej spolupráce. Pravidlá pôsobenia Eximbanky v rozvojovej oblasti ale zatiaľ nie sú dostatočne nastavené.

„Nezisková organizácia Človek v ohrození spolu s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií vidia riziko v nedostatočnom nastavení kritérií pre nové pôsobenie Eximbanky tak, aby financie pomohli v krajinách a komunitách, kde ich najviac potrebujú,“ vysvetlil Daniel Kaba, výkonný tajomník Platformy MVRO.

Zodpovedné inštitúcie prejavili ochotu spolupracovať, no je potrebné, aby tieto snahy boli dovedené do konca.

Podporu potrebujú aj projekty, ktoré nie sú výnosné

„Nemáme problém ani tak so samotným zákonom, ako skôr s nepripravenosťou na jeho uplatňovanie. Vítame však ochotu zodpovedných inštitúcií spoločne nastaviť kritériá a procesy, ktoré zabezpečia, že financie na rozvoj pôjdu tam, kde ich je treba,“ uviedol riaditeľ Človeka v ohrození Braňo Tichý.

Nastavenie nových pravidiel je nevyhnutné. Eximbanka je štátna inštitúcia, ktorá tradične podporuje slovenských exportérov v krajinách s nestabilným trhom.

„Primárnym kritériom pre ňu doteraz bola ekonomická návratnosť a podpora slovenského biznisu. Rozvojová spolupráca však funguje inak. Podporené by mali byť aj projekty, ktoré nie sú nevyhnutne finančne návratné, ale výrazne pomáhajú zlepšiť situáciu v krajinách, kam smerujú,“ povedal Braňo Tichý.

Aby projekty mali skutočný prínos

Eximbanka by pri svojom rozhodovaní mala podľa B. Tichého prihliadať aj na udržateľný rozvoj krajiny, osobitne zlepšenie sociálnych a environmentálnych podmienok, či ľudských práv miestnych obyvateľov.

„Okrem toho musí Eximbanka rozhodovať transparentne a podľa jasných pravidiel, tak, aby verejnosť mala dostatok informácií o všetkých projektoch,“ vyjadril sa Braňo Tichý, aj na základe skúseností zo súdneho sporu o prístup k informáciám, ktorý ČvO úspešne viedol proti Eximbanke v roku 2017.

„Doteraz Eximbanka úverom podporovala napríklad SES Tlmače, aby na Kubu vyviezli nové zariadenie na prevádzku elektrárne spaľujúcej nekvalitnú ropu. Takýto projekt vážne poškodzuje zdravie miestnych obyvateľov, pričom sa do rozhodovania nemajú šancu zapojiť ani sa dozvedieť súvisiace informácie. V globálnom merítku projekt ničí klímu a životné prostredie a odrádza Kubu od rozvoja alternatívnych zdrojov energie,“ uviedla Dana Mareková, ktorá spolupracuje so sieťou CEE Bankwatch.

Človek v ohrození spolu s Platformou MVRO vítajú ochotu zodpovedných inštitúcií spolupracovať. Organizácie budú ale pozorne sledovať správne nastavenie kritérií, aby mali podporené projekty skutočný prínos pre krajiny, do ktorých budú smerovať.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie