Prejsť na hlávný obsah
31 aug 2011
V kategóriach

Pozitívne o Haiti

„Často sa stretávam s kritickým postojom voči neefektívnej pomoci po zemetrasení. Príjemne ma prekvapilo, že ulice sú takmer vyčistené a zemetrasenie pripomína už len pár spadnutých domov.

V oblasti od Port au Prince až po Jackmel vyrástli nové príbytky, ktoré sú výsledkom „shelter programov“ jednotlivých humanitárnych organizácií. Často ide o komplexné a prepojené programy. Príbytky sú vybavené vnútornými alebo vonkajšími latrínami. Odpad z toaliet sa hromadne zbiera a využíva sa na výrobu bioplynu, alebo sa kompostuje a využíva v poľnohospodárstve. Domčeky dopĺňajú malé záhradky, či domáce zvieratá. Ľudia sa  učia ako kompostovať, spracovať odpad. Bežia programy na obnovu živobytia a poľnohospodárstva, pribúdajú nové školy.

M.Sliacka, Haiti 2011, Prvá škola ČvO

M. Sliacka, Haiti 2011, Druhá škola ČvO

 All Hands_Volunteers_tretia_kola_-_zklady

Človek v ohrození tiež prispel k premene krajiny. V spolupráci s americkou organizáciou All Hands Volunteers sa realizuje stavba tretej základnej školy. V dvoch už prebieha vyučovanie. Naštartovali sme program obnovy živobytia v Leogane pre miestnych podnikateľov a podnikateľky, ktorým poskytujeme školenia a poradenstvo, s cieľom zvýšenia príjmov a vytvárania nových pracovných miest. Veľmi úspešnými sú naše nové „Zlaté stránky,“obsahujúce kontaktné údaje a mapu lokalizácie takmer všetkých podnikateľských subjektov v meste. V dedinách Lafferonay a Bella Vue ľudia využívajú latríny, postavené v prvej fáze našej intervencie na Haiti po zemetrasení a v autobusoch visia plagáty z našej kampane, zameranej na zber a triedenie odpadu, jedného z najväčších haitských problémov, ktorú sme realizovali začiatkom tohto roka.Školy financované zo zbierky Človeka v ohrození, SOS Haiti 2010

M. Sliacka, Haiti 2011, Latrína a sprcha v Bella Vue

All Hands Volunteers, Haiti 2011, Zlaté stránky - mapa

All Hands Volunteers, Haiti 2011, Školenia v rámci programu na obnovu živobytia

Stavba latrín, program na obnovu živobytia – programové časti humanitárnej pomoci Človeka v ohrození na Haiti

Nie všetko je ideálne. Krajina ako Haiti sa bude spamätávať zo zemetrasenia dlhšie ako Japonsko s fungujúcou vládou a ekonomikou. Deti žijúce v uliciach Kene mi raz povedali, že za každým bohatým domom nájdem slam. Ľudia veria, že tam jednoduchšie získajú nejakú prácu. Niečo na tom bude, lebo aj na Haiti nájdete stále stanové tábory hlavne v najbohatších štvrtiach hlavného mesta.

M.Sliacka, Haiti 2011, Vidiek v Leogane

M. Sliacka, Haiti 2011, Pohľad na krásu Haiti

M. Sliacka, Haiti 2011, Jacmel

Haiti ako rozprávková krajina

Haiti disponuje obrovským prírodným potenciálom a má vynikajúce predpoklady stať sa lákavým turistickým miestom ako susedná Dominikánska republika. Bude ale najprv potrebné odbúrať v ľuďoch strach z krajiny ako je Haiti.“ 

Mária Sliacka, Leogane, august 2011

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie