Prejsť na hlávný obsah
21 mar 2007

Pomoc pre Kosovo (1999 – 2001)

V júni 1999 člen občianskeho združenia Človek v ohrození Patrik Dubovský vycestoval do Kosova, aby vytipoval jednu z päťsto vojnou poškodených základných škôl. Na základe odporučenia katolíckeho kňaza Don Lorenza z okresného mesta Peje/Pec a po rozhovore s miestnym kňazom Don Tomom a vedením školy bola vytypovaná čiastočne poškodená základná školá v obci Glavičica. O gescii slovenskej organizácie Človek v ohrození nad touto školou bola informovaná civilná správa UNMIK a UNICEF, teda medzinárodné organizácie, ktoré opravu škôl v Kosove koordinujú.

Základnú školu Zef Serembeho navštevuje cca 250 žiakov. Je to dvojposchodová budova, postavená v roku 1965 s 11 triedami a zborovňou. Slúži deťom z Glavičice a dvoch susedných obcí Romune a Lešane. Škola podľa kvalifikácie UNICEF (škála 1 – 5) bola v stupni poškodenia 3. V obci žije 300 – 350 obyvateľov, v čase zahájenia opravy sa ešte cca 30% obyvateľov nevrátilo zo susedných štátov, kde utiekli pred represáliami srbských jednotiek. Obec bola na 90% zničená, prakticky celý zostal len katolícky kostol, fara a dom rehoľných sestričiek. Nábožensky je obec (medzičasom premenovaná na Svätý Ján) prevažne (cca 60 – 70%) katolícka, zvyšok tvoria sekularizovaní moslimovia a Rómovia.

V októbri 1999 sme vyslali do Glavičice kamion s humanitárnou pomocou v hodnote 140 000 Sk, ktorý znamenal jedinú mimovládnu pomoc tohto charakteru zo SR pre Kosovo. V zásielke boli postele, matrace, deky, šaty, obuv, hygienické a školské potreby pre obyvateľov, ktorí majú vypálené a iným spôsobom zničené domy.

Za obdobie 1999 – 2000 bolo investovaných na nákup materiálu a prácu pri oprave školy 751 000 Sk z prostriedkov získaných z verejnej zbierky POMOC PRE KOSOVO, ako aj z prostriedkov ďaľších slovenských humanitárnych organizácií (Slovenská katolícka charita, Evanjelická Diakonia, Slovenská humanitná rada, UNICEF, UNHCR, Slovenská únia pre mier a ľudské práva a Maltézska pomoc.

Vláda SR prostriedky na opravu školy v júli 2000 napriek predchádzajúcim prísľubom Ministerstva hospodárstva SR z februára 2000 neposkytla s odôvodnením, že nejde o multietnickú školu. V tejto zložitej a akútnej situácii vypomohla darom spoločnosť HUMAN, slovenská pobočka Medzinárodnej únie pre ľudské práva (5 000 DEM), česká obecnoprospešná spoločnosť Člověk v tísni (15 000 DEM), firma Trithem Bratislava (150 000 Sk) a 1.Česko-slovenská poisťovňa Košice (50 000 Sk). Opravu realizovali miestne stavebné kosovské firmy na základe projektu študentky Edity Falátovej, ktorá pracovala pod vedením odborného garanta Ing. Ota Makýša, PhD, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technológie stavieb. Združenie nemalo v Kosove permanentne prítomného koordinátora: opravu realizovalo združenie postupne prostredníctvom deviatich ciest zo Slovenska do Kosova.

Práce, ktoré se realizovali pri oprave školy:

  • výmena okien, dverí a zárubní v ôsmich triedach
  • oprava a nátery stien v jedenástich triedach a na chodbách
  • položenie nových podláh, zakúpenie a osadenie nového linolea v jedenástich triedach a na chodbách
  • oprava strechy v nevyhnutnom rozsahu
  • oprava a natretie fasády a vonkajších častí budovy

Škola v Glavičici bola jediným projektom slovenských humanitárnych organizácií na obnovu Kosova.

 

Fotogaléria:

 

Škola v Glavičici pred rekonštrukciou

 

Žiaci pred zrekonštruovanou školou

 

Humanitárna pomoc

Pomáhame v krízových oblastiach sveta.

Zabezpečujeme akútne potreby obyvateľov v dôsledku humanitárnej katastrofy doma a vo svete.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie