Prejsť na hlávný obsah
27 okt 2021

Podporujeme vzdelávanie mládeže a budovanie komunity v Tripolise

Mladí ľudia sýrskeho a libanonského pôvodu žijúci v zraniteľných komunitách v Tripolise majú obmedzený prístup k vysokoškolskému vzdelaniu a k uplatneniu sa na trhu práce v Libanone. Okrem ekonomických a sociálnych prekážok títo mladí ľudia nedostávajú dostatočnú podporu ani informácie, či už zo strany svojich rodín alebo verejných škôl, o rôznych možnostiach štúdia a štipendií. Tieto faktory majú za následok stratu zdrojov a ľudského kapitálu, nedostatočnú kvalifikáciu a vysokú mieru nezamestnanosti v Libanone. Študentom chýbajú zručnosti a kompetencie, ktoré by im pomohli dosiahnuť ich študijné a kariérne sny a ašpirácie.  

Vzdelávacie centrum v Tripolise preto privítalo počas predchádzajúcich mesiacov až 90 študentov a študentiek, ktorí sa rozhodli navštevovať kurzy cudzieho jazyka, ako aj trénovať svoje komunikačné a digitálne zručnosti. Okrem toho mali mladí ľudia možnosť navštevovať online orientačné stretnutia, počas ktorých im profesionáli a profesionálky z rôznych oblastí predstavili možnosti štúdia, a tiež súčasné potreby a trendy na trhu práce. Dané kurzy majú zvýšiť pripravenosť študentov a študentiek na univerzitné štúdium či už v Libanone alebo v zahraničí.  

Aj napriek mnohým prekážkam 38 našich študentov a študentiek napokon úspešne absolvovalo kurzy v centre a získalo certifikát o účasti. Navyše, štrnásť študentov bude môcť absolvovať skúšky, a tak získať certifikáty DELF a IELTS potvrdzujúce ich znalosti francúzskeho a anglického jazyka. Náklady na absolvovanie skúšky sú pokryté v rámci projektu.  

Absolventi a absolventky kurzu

Keď si plánujete úlohy podľa toho, či nevypadne elektrina

Dopady aktuálnej palivovej a ekonomickej krízy pociťujú aj naši študenti a študentky. Medzi najčastejšie spomínané výzvy, ktorým museli čeliť počas návštev centra, sú výpadky elektriny, blokáda ciest a nedostatok prostriedkov na zaplatenie dopravy. Taktiež mnohí z nich, najmä študenti, boli nútení prestať navštevovať kurzy, pretože sa rozhodli pracovať a finančne podporovať svoju rodinu. O to viac je vidieť motiváciu a odhodlanie študentov a študentiek investovať svoj voľný čas do vzdelávania a lepšej budúcnosti.  

„Pre 16-ročného človeka a obzvlášť žijúceho v Libanone je ťažké napredovať. Musím čeliť viacerým problémom, od výpadkov elektriny, cez nedostatočné vedomosti o tom, ako môžem investovať čas do sebarozvoja až po obklopenie negativitou a pesimizmom,“ hovorí náš študent Mostafa. 

Študentka Nadine (pozmenené meno) hodnotí svoju skúsenosť takto: „Projekt mi pomohol zdokonaliť sa v cudzom jazyku, teraz sa zlepšujem tým, že ho používam v každodennom živote. Zároveň mi tento projekt dal príležitosť absolvovať skúšku IELTS, čo bolo predtým pre mňa nerealistické.“ 

Okrem cudzieho jazyka sa študenti naučili ako lepšie komunikovať, zvládať stresové situácie alebo ako si vytvoriť zaujímavý profil na platforme  LinkedIn.  

„Jeden z mojich študentov si vytvoril ‚to do‘ zoznam povinností, ktoré môže spraviť v čase, keď je elektrina a ďalší, keď elektrina nejde. Týmto nápadom motivoval aj ostatných kamarátov aplikovať podobný plán do každodennej rutiny”, poznamenala trénerka komunikačných schopností Chantal.  

Študenti a študentky spolu s trénermi a trénerkami tiež ocenili, že okrem získania vzácnych vedomostí a informácií mohli byť vo vzdelávacom centre súčasťou komunity. „Vďaka tomu, že som bol súčasťou tohto projektu, som získal veľa priateľov a mám pocit, že som dokázal byť súčasťou komunity,” vyjadruje sa študent Rafik.  

Na otázku, ako vnímala komunikáciu so svojimi študentmi a študentkami, naša učiteľka anglického jazyka Alia (pozmenené meno) odpovedala takto: „Bola vynikajúca. Naozaj sme sa stali rodinou. Komunikácia bola plná rešpektu, empatie a telepatie. Všetci sme sa naučili, ako viesť civilizovanú konverzáciu.” 

V spolupráci s miestnou partnerskou organizáciou SEED podporujeme mladých ľudí v tom, aby dosiahli požadované vysokoškolské vzdelanie, a aby uspeli na trhu práce.  

Projekt AEEE Youth – Access to Education, Employment and Entrepreneurship for vulnerable  Lebanese and Syrian youth in Lebanon (v preklade prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a podnikaniu pre zraniteľnú libanonskú a sýrsku mládež) realizujeme v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou SEED National. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci projektu HOPES-LEB. 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie