Prejsť na hlávný obsah
10 júl 2013
V kategóriach

Podporujeme občiansku spoločnosť v Barme

Picture 056Od roku 2011 došlo v Barme k zatiaľ najvýraznejším demokratickým zmenám za posledných niekoľko desiatok rokov. Od nástupu prezidenta U Thein Seina k moci v marci 2011 sa udialo niekoľko politických zmien, ktoré vyústili k pomalému uvoľňovaniu vojenského režimu v krajine.

Aj napriek tomuto pozitívnemu vývoju nepovažujeme dosiahnuté zmeny za trvalé a nezvrátiteľné.

V Barme podporujeme v spolupráci s českou organizáciou Člověk v tísni vznikajúce občianske iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na podporu ľudských práv, advokačné aktivity v prospech menšín a marginalizovaných skupín a demokratizáciu spoločnosti. Našou úlohou je zvýšiť technickú kapacitu občianskych skupín a iniciatív, a to prostredníctvom minigrantov. Tie využijú na realizáciu svojich aktivít a zvýšenie schopností a znalostí občianskych skupín prostredníctvom organizácie školení. Všetky aktivity prispejú k demokratickej transformácii krajiny.Nora

V prvej fáze projektu už získali minigranty tri barmské organizácie, ktoré podporujú práva farmárov v Barme, komunitný rozvoj na vidieku a občianske vzdelávanie v regiónoch.

V súčasnosti podporujeme:
Únia barmských farmárov pôsobí vo všetkých 14 regiónoch Barmy. Vďaka grantu otvorila podpornú kanceláriu v Rangúne na riešenie problémov farmárov z celej krajiny, ktorá bude zastupovať záujmy farmárov voči inštitúciám, školiť farmárov o ich právach a advokovať v prospech zlepšenia farmárskych zákonov. Barma patrí k poľnohospodárskym krajinám, avšak 54 % farmárov žije pod hranicou chudoby. Veľkým problémom je pre nich najmä pretrvávajúce vyvlastňovanie pôdy z dôvodu ekonomických záujmov.

Organizáciu Movement for Democracy Current Forces založili bývalí politickí väzni. Ich cieľom je poskytnúť v piatich regiónoch sériu tréningov aktívneho občianstva pre študentov a ochrancov ľudských práv, podporiť ich kritické myslenie, zručnosti v oblasti komunitného plánovania a zvyšovania participácie občanov na rozhodovaní. 

Organizácia DEAR sa zaoberá rozvojom udržateľného poľnohospodárstva. S podporou grantu je jej zámerom iniciovať vznik vidieckych organizácií v 10 dedinách v chudobných oblastiach v Šánskom a Karenskom štáte, ktorým pomôžu s komunitným plánovaním a návrhmi nízkorozpočtových riešení v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti.

zastupca-Unie-farmarov-web
Nora Beňáková so zástupcom Únie farmárov
mali-farmari-v-Barme-web
Malý barmský farmár pri ryžovom poli

 

Projekt uskutočňujeme vďaka finančnej podpore SlovakAid

slovakaid

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie