Prejsť na hlávný obsah
28 máj 2007

Podpora občianskej spoločnosti (2006)

V januári 2006 sa zástupcovia 9 mimovládnych organizácií z Kosova, Bosny a Srbska zúčastnili týždenného seminára na Slovensku, počas ktorého sa na základe diskusií so zástupcami občianskej spoločnosti na Slovensku dozvedeli o aspektoch zmien v spoločnosti v transformačnom období a úlohe občianskej spoločnosti v týchto procesoch.

V máji 2006 27 zástupcov MVO a zástupcov albánskej aj srbskej komunity v Kosove absolvovalo 5-dňový seminár na Slovensku, kedy formou okrúhlych stolov so zástupcami občianskej spoločnosti na Slovensku diskutovali o rôznych aspektoch transformujúcej sa spoločnosti. Konferencia s názvom „Kosovo Today: Views from Outside and Inside“ organizovaná združením Človek v ohrození pod záštitou ministra zahraničných vecí predstavila asi 100 účastníkom (diplomati, zástupcovia ministerstiev, novinári, MVO, akademická obec) rôzne pohľady na problémy v Kosove od zástupcov občianskej spoločnosti (albánske aj srbské mimovládne organizácie) a na rolu Slovenska v regióne Západného Balkánu.

Ďakujeme za podporu:

– Programu MZV SR SlovakAid

– Nadácii otvorenej spoločnosti (OSF)

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie