Prejsť na hlávný obsah
12 dec 2014

Počas týždňa globálneho vzdelávania sa učilo inak

Každoročne jeden týždeň v novembri je v mnohých krajinách Európy venovaný globálnemu vzdelávaniu. Je to iniciatíva North-South Centra Rady Európy, ktorej cieľom je prinášať globálne témy medzi žiakov a učiteľov, a zvyšovať povedomie o tom, ako aj jednotlivci môžu prispieť k férovejšiemu a udržateľnejšiemu svetu.

Do tejto iniciatívy sa zapojilo aj naše oddelenie globálneho vzdelávania. V spolupráci s jednou z družobných škôl – so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu v Bratislave, sme pre žiakov a žiačky pripravili besedu o Keni, workshop na tému spotreby a pridali sa k nám aj niektorí vyučujúci, ktorí si na toto dopoludnie pripravili aktivity na tému spravodlivý obchod.GV

Kde je Keňa?

Touto otázkou a so slepou mapou Afriky na plátne otvoril svoju besedu Benson Alumbasi Timona, ktorý vyštudoval sociálnu prácu v Nairobi, pracoval s chlapcami z ulice v jednom z najväčších slumov v tomto veľkomeste a momentálne už pár rokov žije na Slovensku. Hovoril o svojej krajine, o vzdelávaní a o tom aké sú školy v Keni, o jazykoch, ktoré sa tam používajú, predstavil kuchyňu, ale aj niektoré tradične etnické skupiny, či veľké mestá v Keni. Cieľom bolo priblížiť Keňu ako jednu z 54 krajín, ktoré sa nachádzajú na africkom kontinente a prispieť k búraniu stereotypov o Afrike. Beseda bola zrealizovaná v rámci projektu Afrika bez mýtov, ktorý je podporený programom slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. slovakaid---logo-vectors

Interaktívne workshop: reklama, nakupovanie, spotreba

Počas workshopu sme sa so žiakmi zamysleli nad tým, koľko času trávia nákupmi, pozreli sa na reklamy, ktoré motivujú ľudí nakupovať stále viac a na to, aké dopady (ekologické či sociálne) má naše konzumné správanie. Počuli ste už niekedy, že existuje Medzinárodný deň nenakupovania (Buy noyhing day)? Študenti navštívenej školy už áno. Ak chcete vedieť viac, tak si kliknite TU a pridajte sa aj vy budúci rok na konci novembra k tejto iniciatíve alebo si deň nenakupovania urobte kedykoľvek (aj niekoľkokrát) v roku. Môže to byť pre vás príležitosť zrealizovať niečo úplne iné v kruhu priateľov alebo (susedskej) komunity ako napr. výmenu vecí a oblečenia.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet