Prejsť na hlávný obsah
04 apr 2013

Organizujeme konferenciu k projektu Modelové školy globálneho vzdelávania

Počas dvoch rokov štyri slovenské školy rôzneho typu a zamerania z Dolného Kubína, Poproča, Hnúšte a Nitry hľadalo spôsoby a formy začlenenia CVO-ModeloveSkolyglobálneho vzdelávania do svojich vzdelávacích programov. Učitelia z týchto škôl získavali prostredníctvom školení  a spolupráce s odborníkmi nové poznatky a kompetencie, ktoré im s globálnym rozmerom pomáhali. Svoje skúsenosti a konkrétne vlastné aktivity globálneho vzdelávania zhrnuli v metodickej príručke, ktorú uvedieme na Záverečnej konferencii.

Na projekte Modelové školy globálneho vzdelávania spolupracovali piati odborníci z pedagogického a metodického prostredia.

Konferencie sa okrem odborných garantov zúčastnia pedagógovia z celého Slovenska a koordinátori projektu Modelové školy globálneho vzdelávania. Spolu budú diskutovať o globálnom vzdelávaní na školách, o premostení vzrastajúcej priepasti medzi očakávaniami a potrebami mladej generácie, a tým ako dokáže školské prostredie tieto potreby reálne napĺňať.

Účastníci konferencie si so sebou odnesú vytlačenú príručku Modelové školy globálneho vzdelávania.

Termín konferencie: 12. apríla 2013 od 9:30 do 16:00
Miesto: Hotel Junior, Drieňová 14, Bratislava.
Určené najmä pre: pedagogických zamestnancov, zamestnancov štátnej správy v školstve, školských zariadení

Program konferencie
Ako sa na konferenciu dostanete

Projekt vznikol s finančnou podporou Slovak Aid
slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie