Prejsť na hlávný obsah
13 jan 2020
V kategóriach

Organizáciu Človek v ohrození bude viesť nová riaditeľka

Po takmer piatich rokoch na čele organizácie Človek v ohrození sa riaditeľ Braňo Tichý rozhodol ukončiť túto etapu svojho pôsobenia. Od februára bude novou riaditeľkou organizácie Andrea Najvirtová, ktorá sa po rokoch vrátila, aby prispela k pozitívnej zmene v slovenskej spoločnosti.

Za 5 rokov sa zmenilo veľa

„Do Človeka v ohrození som prišiel v čase zásadných zmien. Spojenie síl s českým Člověkom v tísni bolo náročným obdobím, rovnako ako rozšírenie našich aktivít a rast organizácie. Zmeny sa však úspešne podarili a priniesli výsledky, v ktoré sme dúfali,“ hovorí Braňo Tichý, pod ktorého vedením sa z Človeka v ohrození stala najväčšia humanitárna organizácia na Slovensku.

V priebehu takmer piatich rokov sa pôsobenie organizácie výrazne rozšírilo. Prevzala aktivity vo vylúčených komunitách na Slovensku a počet zamestnancov niekoľkonásobne narástol. „Nové projekty, ako naša práca v Mjanmarsku či v Libanone, úspešný projekt zamestnávania ľudí z vylúčených komunít alebo vynovenie konceptu festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet a jeho rozšírenie do regiónov po celom Slovensku. To všetko sú veci, na ktoré som hrdý,“ vyrátava Braňo Tichý.

Práve obdobie zmien a rast organizácie súvisia aj s jeho odchodom. „V Človeku v ohrození sme uzatvorili jednu etapu transformácie. Dnes potrebuje vedenie, ktoré bude napĺňať novú víziu a ciele, ktoré sme si za posledných 5 rokov spoločne stanovili,“ vysvetľuje Braňo Tichý. Na jeho čelo sa preto od februára postaví Andrea Najvirtová, ktorá doteraz pôsobila ako koordinátorka oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.

Andrea Najvirtová a Braňo Tichý počas terénneho výjazdu na východnú Ukrajinu.

Najväčšou výzvou je budovanie dôvery

Andrea Najvirtová do organizácie prišla v roku 2017, po desiatich rokoch pôsobenia na Balkáne, kde pracovala pre viaceré mimovládne a medzinárodne organizácie. „Je to až symbolické. Po siedmich rokoch pôsobenia v Kosove som sa vrátila na Slovensko, do organizácie, ktorej vznik bol podnietený humanitárnou reakciou slovenských novinárov na vojenský konflikt v Kosove,“ hovorí A. Najvirtová.

Nová riaditeľka sa témam rozvojovej spolupráce, ľudských práv a humanitárnej pomoci venuje už takmer 20 rokov. Na čelo organizácie prichádza z jej vnútra a jej vízia je jasná: „Želám si, aby bol Človek v ohrození naďalej vnímaný ako jedna z najrešpektovanejších organizácií na Slovensku. Ako organizácia, ktorá dokáže v zahraničí aj na Slovensku adresne pomáhať ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú v núdzi alebo žijú v dlhodobej chudobe.

Podľa A. Najvirtovej je dôležité bojovať proti polarizácii a ukazovať verejnosti, že pomáhať má zmysel. „Teším sa, že budem môcť naďalej rozvíjať organizáciu, prispievať k riešeniu chudoby a posilňovať verejnú diskusiu na Slovensku. Najväčšou výzvou bude pokračovať v budovaní dôvery k mimovládnym organizáciám a rozvíjať hodnoty solidárnej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti, v ktoré veríme,“ dodáva nová riaditeľka.

Andrea Najvirtová a Braňo Tichý na návšteve u Sofie Fjodorovny Osuchovskej v meste Krasnogorka.

Prečítajte si viac o novej riaditeľke:

Andrea Najvirtová sa témam rozvojovej spolupráce, ľudských práv a humanitárnej pomoci venuje už takmer 20 rokov. Vyštudovala medzinárodný podnikový manažment a rozvojové štúdiá na univerzitách vo Viedni. Dohovorí sa siedmimi jazykmi.

Jej záujem o ľudské práva, rozvoj a humanitárnu pomoc vznikol, keď sa po prvom ročníku štúdia vybrala na dobrovoľnícky tábor do vojnou poznačených oblastí Bosny a Hercegoviny. Práve na týchto miestach si uvedomila, že chce pomáhať ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia ako my – prežiť život v ľudskej dôstojnosti.

Na Balkáne (v Srbsku a Kosove) pôsobila 10 rokov v rôznych mimovládnych a medzinárodných organizáciách, ktoré sa venovali otázkam ľudských práv, medzinárodnej rozvojovej spolupráce a vzdelávaniu. Počas týchto rokov sa jej podarilo dosiahnuť viaceré úspechy, vrátane zmeny zákonov, ktoré umožnili lepší prístup rómskej menšiny k univerzitnému vzdelaniu či zlepšili srbským a albánskym úradníkom a žiakom možnosti vzájomne sa učiť jazyky v postkonfliktom Kosove.

Vďaka jej práci začali samosprávy zabezpečovať doučovanie pre rómsku menšinu a riešiť prípady jej segregácie. Počas tohto obdobia tiež pripravovala projekty, vďaka ktorým sa dostala pomoc ku stovkám ľudí v Kosove a v Srbsku.

Na Slovensko sa Andrea Najvirtová vrátila v roku 2017, pretože chcela začať prispievať k posilneniu hodnôt solidarity, otvorenosti a tolerantnosti v slovenskej spoločnosti. Po siedmich rokoch pôsobenia v Kosove sa tak vrátila na Slovensko, a to do organizácie, ktorá vznikla na základe humanitárnej akcie novinárov počas vojny v Kosove.

Počas jej vedenia oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v Človeku v ohrození rozšírila poskytovanie humanitárnej pomoci a rozvinula rozvojové projekty do nových krajín a oblastí. Po 2,5 rokoch v tejto pozícii prijala novú výzvu, ktorá sa už týka nielen humanitárnej a rozvojovej sekcie, ale celej organizácie Človek v ohrození.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie