Prejsť na hlávný obsah
29 jún 2018

Na Slovensku sme inšpirovali skupinu moldavských mládežníkov k občianskému aktivizmu

Tento mesiac sme na Slovensku hosťovali skupinu šiestich mládežníkov z moldavského regiónu Gagauzska, ktorých dlhodobo podporujeme  v tom, aby sa aktívnejšie zapájali do vecí verejných a riešenia problémov týkajúcich sa ich komunít prostredníctvom inštitucionalizovaných, vlastných mimovládnych organizácii. Tým chceme stimulovať občiansky aktivizmus a umožniť mládeži práve z odľahlejších regiónov Moldavska zapojiť sa do demokratizačných procesov.

Cieľom štúdijnej návštevy bolo zdieľať s mládežníkmi skúsenosti slovenských mimovládnych organizácií ohľadom ich fungovania, ktoré by potom mohli využiť pri rozbiehaní svojich organizácii v Moldavsku. Taktiež sme im prostredníctvom konkrétnych príkladov pôsobenia slovenských organizácií chceli poskytnúť inšpiráciu ako pristupovať riešeniu problémov.

Počas týždňovej návštevy od 11. do 15. júna navštívili sedem organizácií v Bratislave a Nitre, od inštitucionalizovaných organizácií až po komunitné iniciatívy. S moldavskými mládežníkmi zdieľali svoje úspechy aj neúspechy organizácie Mladiinfo, Aj Ty v IT, Živica, Hidepark, Rozbicyklujme Nitru, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku ako aj hostiaci Človek v ohrození. Mládežníci dostali tipy, ako pracovať s cieľovými skupinami, ako motivovať dobrovoľníkov, prečo je dôležité nastaviť strategické smerovanie organizácie, kedy začať myslieť na PR a komunikáciu, akými možnými spôsobmi obhájovať svoje záujmy voči samosprávam a verejnosti alebo ako dosiahnuť zmeny aj s málo zdrojmi.

Mládežníci, ktorých sme vybrali v spolupráci našim moldavským partnerom organizáciou Pro-Europa, sa vrátili do Moldavska obohatení o praktické znalosti a skúsenosti ohľadom fungovania mimovládnych organizácií. „Štúdijná návšteva mi priniesla nové inšpirácie a hľavne nadšenie pre hľadanie riešení“, povedala Kristina Kostova, jedna z účastníčok návštevy. Gheorghi Tumba, ďalší z účastníkov, zdôraznil, že počas štúdijnej návštevy získal informácie, ako čo najefektívnejšie viesť vlastnú mimovládnu organizáciu.

Táto návšteva bola realizovaná v rámci projektu zameraného na budovanie kapacít občianskej spoločnosti a posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv v regióne Gagauzska, podporeného z prostriedkov SlovakAid a projektu GamCon financovaného Európskou Úniou.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie