Prejsť na hlávný obsah
14 nov 2019

Mladí ľudia na Filipínach a v Mjanmarsku chcú budovať toleranciu, mier a porozumenie

Základy pre lepšiu spoločnosť sa neobídu bez dvoch pilierov: rešpektu a tolerancie. V dvoch krajinách zmietaných etnickými a náboženskými konfliktami preto posilňujeme práve tieto hodnoty.

Filipíny a Mjanmarsko sú krajiny, ktoré čelia závažným konfliktom vznikajúcim v dôsledku chudoby, náboženských, etnických rozdielov či bojov o územie alebo prírodne zdroje. Násilie a napätie v najchudobnejších regiónoch pretrváva už desaťročia.

Nastoliť mier je zložitý proces

Konflikty v týchto oblastiach vedú ku diskriminácií a násilnému extrémizmu. Obyvatelia si zažili a stále zažívajú násilné konflikty v najchudobnejších častiach, ako sú Rakhine v Mjanmarsku, alebo dlhotrvajúci konflikt v Mindanao na Filipínach.

Pracovať na mieri je dlhý a zložitý proces. V prvom rade sa musíte rozhodnúť kde a s kým vôbec začať. V Mjanmarsku a na Filipínach sú hlavnými aktérmi zmeny predovšetkým mladí ľudia. Prejavujú záujem, ktorý je naozaj dôležitý.

Chcú sa aktívnejšie zapájať do dialógov o náboženstve, či do mierových procesov. Spoločne s náboženskými predstaviteľmi ich preto budeme podporovať pri posilňovaní a tvorbe tolerancie, rešpektu a dlhodobej kultúry mieru.

Mladí účastníci a účastníčky jedného z tréningov, ktoré sme tento rok realizovali v Mjanmarsku.

Podporíme mladých aj náboženských lídrov

Pri posilňovaní porozumenia a tolerancie ide aj o rešpekt iných náboženstiev, akceptovanie inakosti a rozmanitosti v spoločnosti, či schopnosť riešiť potenciálne konflikty pokojne a bez násilia. V tomto chceme podporiť mladých ľudí v oboch krajinách.

Človek v ohrození preto spojil sily s Člověkom v tísni a s dvoma miestnymi organizáciami Building Better Society a Pailig Development Foundation. Od decembra 2018 sa spoločne snažíme posilniť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z rozličných náboženstiev a prispieť tak k vzájomnej tolerancii a mierovému riešeniu konfliktov.

Pracujeme pritom v etnicky a nábožensky rôznorodých regiónoch: Mindanao (Filipíny), a štáty Mon,Kayin a Rakhine (Mjanmarsko). Práve na týchto miestach je potrebné riešiť problémy s pretrvávajúcim napätím medzi komunitami a diskrimináciou, ktorá je založená na vierovyznaní, ale tiež so stále stúpajúcim násilným extrémizmom.

Projekt je realizovaný v období od roku 2018 do roku 2021 a je financovaný Európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), Európskou úniou a spolufinancovaný Českou rozvojovou agentúrou.

Tags: , , , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie